Aktualności / wydarzenia

Porozumienie z Komendą Powiatową Policji

Burmistrz Andrzej Wyczawski zawarł dzisiaj porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Jarosławiu mł. insp. Grzegorzem Śmiechem w sprawie współpracy KPP z jarosławską Strażą Miejską.
Fot. Małgorzata Młynarska
Od prawej: komendant KPP mł. insp. Grzegorz Śmiech, burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn.
Od prawej: komendant KPP mł. insp. Grzegorz Śmiech, burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn.

Współpraca Policji ze Strażą Miejską ma polegać na udzielaniu wzajemnej pomocy w siłach i środkach, synchronizowaniu działania obu służb, wymianie informacji celem skutecznego zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony mienia na terenie Jarosławia.
Porozumienie zostało podpisane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia18 grudnia 2009 roku w sprawie form współpracy Straży Miejskiej z Policją oraz sposobu informowania o tej współpracy wojewody (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732).

Podczas podpisania dokumentu, w gabinecie burmistrza Jarosławia obecny był również jego zastępca Bogdan Wołoszyn.

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(29.04.2013 | aktualizacja 29.04.2013 23:20)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65