Aktualności / wydarzenia

Seniorze, „jesteś widoczny - jesteś bezpieczny”!

Dzisiaj, 21 listopada odbędzie się trzecie spotkanie z seniorami w ramach akcji „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”. Tym razem pracownicy Urzędu Miasta i funkcjonariusze Policji będą informować o bezpieczeństwie pieszych i znaczeniu odblasków w kościele parafialnym na ul. Dolnoleżajskiej.

Akcja promująca elementy odblaskowe rozpoczęła się we wtorek. W ramach przedsięwzięcia, skierowanego w tym roku po raz pierwszy do osób starszych, prowadzone są spotkania w wybranych kościołach parafialnych. O realizowanym programie, bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów seniorzy dowiedzieli się już w parafiach pw. MB Bolesnej i pw. Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Łazy Kostkowskie). Dodatkowo, dzięki życzliwości Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Droga i Bezpieczeństwo" był wyświetlany 5-minutowy film o warunkach panujących na drodze po zmroku, a każdy uczestnik spotkań otrzymywał opaski lub inne elementy odblaskowe zakupione przez Urząd Miasta.

Dzisiaj, 21 listopada ostatnie spotkanie odbędzie się w Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (ul. Dolnoleżajska), po mszy św. o godz. 17.00. Zachęcamy do udziału!

Do akcji włączył się rzeszowski WORD przekazując elementy odblaskowe.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach programu „Bezpieczny Jarosław".

 

 

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(21.11.2013 | aktualizacja 22.11.2013 08:49)
Fot. Witold Ilić
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65