Aktualności / wydarzenia

Święto pracowników socjalnych

Pomagają gdy rodzina jest na życiowym zakręcie, wspierają i mobilizują do aktywności i samodzielności w rozwiązywaniu problemów, wykorzystując siły tkwiące zarówno u potrzebujących pomocy, jak i w otaczającym ich środowisku. O kim mowa? Pracownicy socjalni. 21 listopada obchodzili swoje święto.
Burmistrz Andrzej Wyczawski przekazał Stanisławowi Słocie, dyretorowi MOPS okolicznościowy list gratulacyjny. | Fot.  Monika Polita
Burmistrz Andrzej Wyczawski przekazał Stanisławowi Słocie, dyretorowi MOPS okolicznościowy list gratulacyjny.
Fot. Monika Polita
Pamiątkowe zdjęcie awansowanych...
Pamiątkowe zdjęcie awansowanych...
i wyróżnionych pracowników MOPS.
i wyróżnionych pracowników MOPS.

Dzień Pracownika Socjalnego został wprowadzony mocą ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. Jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia służby dla społeczeństwa oraz pewnym sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego. Obchody tego dnia przybierają co roku uroczysty charakter. Tak było i tym razem. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu spotkali się z burmistrzem Andrzejem Wyczawski oraz sekretarzem Janem Biłasem, by wspólnie świętować ten dzień.

Serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszony w pomoc osobom potrzebującym skierował do pracowników jarosławskiego MOPS-u burmistrz Andrzej Wyczawski.

- Dziękuję za tą wspaniałą pracę, za to, że niekiedy trudne chwile potraficie przełamać działając naprawdę profesjonalnie. Dziękuję za wypełnianie ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka - podkreślił burmistrz.

W trakcie uroczystości Stanisław Słota, dyrektor jednostki wręczył awanse oraz dyplomy uznania pracownikom za wyróżniającą się pracę zawodową.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Jan Starost, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM oraz Andrzej Jędrejko, Komendant Straży Miejskiej.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(22.11.2013 | aktualizacja 22.11.2013 15:08)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65