Aktualności / wydarzenia

Stop 18 - spotkanie dla przedsiębiorców

28 września br. o godz. 10.00 w sali narad Ratusza odbędzie się spotkanie skierowane do przedsiębiorców oraz sprzedawców prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Celem będzie omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu na terenie miasta, obowiązujących przepisów prawnych oraz podjęcia dyskusji na ważny społecznie temat odpowiedzialnej sprzedaży. Serdecznie zapraszamy!

Od 2007 r. w ramach programu „Bezpieczny Jarosław" realizujemy Ogólnopolski Program Odpowiedzialnej Sprzedaży - Stop 18, który w  naszym mieście został poszerzony o problematykę sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. Już po raz dziesiąty zostało przeprowadzone badanie ankietowe  „Tajemniczy klient", by sprawdzić czy sprzedawcy respektują obowiązujące przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu i papierosów osobom poniżej 18. roku życia.

W tym roku ankieterami byli pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych tj.  Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących.

Wyniki ankiet zostaną przedstawione 28 września br. o godz. 10.00 w sali narad Ratusza (II piętro). Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i sprzedawców.

Program spotkania:
1. Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu br.
2. Omówienie obowiązujących przepisów prawnych dot. sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych nieletnim oraz problematyki spożywania alkoholu przez osoby nieletnie.
3. Sankcje administracyjne i karne z tytułu sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim.
4. Dyskusja

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(18.09.2016 | aktualizacja 28.09.2016 21:57)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65