Aktualności / wydarzenia

XXXVIII sesja z 29 grudnia 2016

W trakcie obrad podjęto 12 uchwał, natomiast projekt dotyczący wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku, nie uzyskał akceptacji radnych.

Jednomyślnie przyjęto zmiany w budżecie miasta wynikające z przeprowadzonej analizy wykonania planu dochodów i wydatków w okresie od stycznia do grudnia br. Nadano również nazwę „ulicy Majowej" drodze wewnętrznej w Dzielnicy Nr VII.

Rada wyraziła zgodę na zbycie, a także wydzierżawienie kilku miejskich nieruchomości oraz na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy na opracowanie projektów budowlanych rozwoju oświetlenia ulic w mieście.

Akceptacji rady nie uzyskał natomiast projekt nr 9 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.12.2016 | aktualizacja 29.12.2016 15:21)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65