Aktualności / wydarzenia

Aktywnie w dzielnicach

Spotkania mieszkańców w poszczególnych siedmiu dzielnicach miasta na stałe wpisały się w kalendarz działań lokalnej społeczności na rzecz miasta. W organizowanych w ostatnim czasie rozmowach z mieszkańcami Dzielnicy Nr VII i Nr I, z inicjatywy przewodniczących, wziął udział burmistrz Waldemar Paluch.

Oba spotkania - 28 lutego w Dzielnicy Nr VII oraz 2 marca w Dzielnicy Nr I - były okazją do uzyskania odpowiedzi na pytania związane przede wszystkim z zaplanowanymi na rok bieżący inwestycjami drogowymi, czy remontami chodników w poszczególnych dzielnicach.

W Dzielnicy Nr VII burmistrz wyjaśniał też kwestie dotyczące budowy kanalizacji, czy parkingu przed kościołem. Mieszkańców Dzielnicy Nr I interesowała natomiast kwestia cmentarza komunalnego na Garbarzach (rozważano możliwość budowy kaplicy), czy inwestycji miejskich opartych na pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Poruszono ważny temat rewitalizacji, która będzie dotyczyła tej części miasta.

Burmistrz przedstawił też trzy możliwe warianty budowy nowego mostu na Sanie oraz plany związane z zagospodarowaniem tzw. bulwarów, czyli nabrzeża rzeki.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(06.03.2017 | aktualizacja 06.03.2017 11:58)
Spotkanie w Dzielnicy Nr VII | Fot.  Miron Możdżeń
Spotkanie w Dzielnicy Nr VII
Fot. Miron Możdżeń
Spotkanie w Dzielnicy Nr I
Spotkanie w Dzielnicy Nr I
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65