Aktualności / wydarzenia

Opieka paliatywna i hospicyjna w służbie człowiekowi

23 marca br. Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej zorganizował I Sympozjum Naukowe, którego głównym tematem była „Opieka paliatywna i hospicyjna w służbie człowiekowi”. Wydarzenie honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Jarosławia.

Sympozjum było adresowane do osób zajmujących się opieką oraz poprawieniem jakości życia osobom nieuleczalnie chorym przebywającym w hospicjach. W spotkaniu m.in. uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, osoby zainteresowane wolontariatem oraz studenci. Wydarzenie honorowym patronatem objął burmistrz miasta Jarosławia, w jego imieniu Urząd Miasta reprezentował zastępca burmistrza Dariusz Tracz.

Zagadnienia jakie były podejmowane zostały przedstawione ze strony medycznej, psychologicznej, duchowej oraz prawnej. Dyskusja obejmowała zagadnienia z zakresu organizacji opieki paliatywnej i hospicyjnej, omówienie problematyki i leczenia pacjentów w nieuleczalnych chorobach oraz opieka duchowa i psychologiczna pacjentów oraz osób, które cierpią po ich stracie.

Organizatorem I Sympozjum Naukowego był Instytut Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu, Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie" oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(27.03.2017 | aktualizacja 27.03.2017 15:27)
Fot. Magdalena Bojarska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65