Aktualności / wydarzenia

Dziennikarstwo w jarosławskich szkołach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Jarosławiu w ramach Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu obchodzonego 24 stycznia zorganizowała Konkurs na Najciekawszą Gazetkę Szkolną.
 

Do udziału w konkursie ogłoszonym w październiku 2007 r. zaproszono szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne na terenie Jarosławia. „Jest to pierwsza tego typu akcja mająca na celu odkrywanie młodych talentów dziennikarskich i edytorskich. Cieszę się, że patronat na tym przedsięwzięciem objęli Starosta Jarosławski i Burmistrz Miasta Jarosławia, którzy byli również fundatorami nagród" - mówił kierownik biblioteki Beata Michałuszko.

Dokładnie w Światowym Dniu Środków Masowego Przekazu jury pod przewodnictwem dziennikarza „Nowin" Romana Kijanki, z udziałem wicestarosty Jacka Stańdy, naczelnika Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego Lucyny Paulo oraz Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Jarosławiu Beaty Michałuszko oceniło gazetki nadesłane w terminie do 11 stycznia 2008 r. Analizowano pisma ukazujące się od stycznia 2006 r.

Do konkursu przystąpiło 12 szkół: 3 szkoły podstawowe, 5 gimnazjów oraz 4 ponadgimnazjalne.  

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Zespół Redakcyjny „Czwórka" ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, II miejsce - Zespół Redakcyjny „Umma Gumma" ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu, zaś III miejsce - Zespół Redakcyjny „Strzał w Dziesiątkę" ze Szkoły Podstawowej nr 10
im. Wojska Polskiego w Jarosławiu.

Spośród gimnazjów jury przyznało dwa równorzędne I miejsca Zespołom Redakcyjnym „Gimzetki" z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi i „Pioruna" z Gimnazjum w Zapałowie. Drugie miejsce zajęły Zespoły Redakcyjne „Okiem Gimnazjalistów" i „Wiadomości Gimnazjalne" z Publicznego Gimnazjum nr 2  im. Ks. Stanisława Konarskiego, natomiast III miejsce - Zespół Redakcyjny gazetki „Gimbas" z Publicznego Gimnazjum nr 3  im. Ks. Jana Twardowskiego w Jarosławiu.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce przyznano Redakcji gazetki wydawanej przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu, zatytułowanej „Quero", zaś II miejsce Redakcji gazetki „Bez nazwy" wydawanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich  w Jarosławiu. Jury nie przyznało III miejsca w tej kategorii.

Ponadto Komisja Konkursowa wyróżniła Małgorzatę Szymańską i Tomira Mazura - autorów wywiadu przeprowadzonego z pisarzem Andrzejem Stasiukiem o charakterystycznym tytule „Warszawa to TAKA trochę większa pipidówka". Rozmowa ukazała się w gazetce „Bez nazwy".

„Entuzjazm z jakim szkoły odpowiadały na zaproponowaną przez nas inicjatywę daje nadzieję, że Konkurs na Najciekawszą Gazetkę Szkolną będzie odbywał się cyklicznie" - wyjaśnia Beata Michałuszko.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we czwartek 21 lutego 2008 podczas Jarosławskich Potyczek Ortograficznych.

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(28.01.2008 | aktualizacja 25.02.2008 07:33)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65