Aktualności / wydarzenia

XII sesja Rady Miasta z prezentacją analizy oferty MZK

26 sierpnia br. odbyła się XII sesja Rady Miasta Jarosławia. Radni podjęli 15 uchwał, głównie związanych ze zmianami w budżecie miasta na 2019 rok oraz gospodarką nieruchomościami. Zapoznali się również z „Analizą popytu i koncepcji optymalizacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Jarosławiu w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2019 roku".

Przed rozpoczęciem obrad radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego ks. kan. Władysława Drewiana -  Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia, wieloletniego proboszcza Parafii pw. św. Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli w Gorzycach Tarnobrzeskich, katechety młodzieży, animatora ruchu Światło-Życie, działacza niepodległościowego.

Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z Gminą Jarosław. Kilka dni później (30 sierpnia), w ślad za uchwałą, burmistrz miasta Walemar Paluch oraz Wójt Gminy Jarosław, Roman Kałamarz podpisali porozumienie międzygminne na uruchomienie linii komunikacji miejskiej nr 10 relacji Jarosław – Leżachów Osada na obszarze Gminy Jarosław (długość trasy 3 km). Od początku roku szkolnego dzieci bez problemu będą mogły uczęszczać do szkoły, choć oczywiście z linii mogą korzystać również inni pasażerowie.

Po podjęciu uchwały została przedstawiona prezentacja „Analizy popytu i koncepcji optymalizacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Jarosławiu w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2019 roku". Obszerny dokument przygotowany na zlecenie MZK omówił Marcin Gromadzki - prezes firmy Public Transport Consulting i  jednocześnie pasjonata transportu publicznego. Jak zaznaczył na wstępie: - Analiza została zrealizowana bardzo szybko pod wpływem potrzeb. Miasto stoi przed koniecznością wymiany taboru, a przy ubieganiu się o środki zewnętrzne wymagana jest analiza popytu, oparta na badaniach empirycznych. (Więcej informacji w relacji z sesji od 45 min. 2 sek.) 

 

 

Przedmiotem obrad było również: zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, nadanie nazwy ulicy (ul. Miła w dzielnicy nr 7), wyrażenie zgody na zbycie, czy wydzierżawienie nieruchomości, wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Jarowej", „Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Dziewiarskiej". W ramach zmian budżetowych zwiększono wydatki na drogi gminne o kwotę łączną 600 tys. zł oraz przeznaczono 66 tys. zł na zagospodarowanie zieleni w mieście tj. zagospodarowanie trawników wzdłuż ul. Matejki i Gębarowicza, wykonanie nowych zieleńców z lewej strony ul. Jana Pawła II na dł. Od ul. Słowackiego do ul. Cmentarnej. 100 tys. zł przeznaczono na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzka, Kraszewskiego, Jana Pawła II i Słowackiego.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.08.2019 | aktualizacja 22.10.2019 12:26)
Fot. M. Młynarska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65