Aktualności / wydarzenia

Forum Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji "Z Biegiem Sanu do Rozwoju"

27 sierpnia br. w Centrum Kultury i Promocji odbyło się forum Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji "Z Biegiem Sanu do Rozwoju". Główne tematy spotkania, w którym wziął udział burmistrz Waldemar Paluch, to: omówienie programu "Dobry klimat na turystykę", analiza realizacji projektu "Wielki Piknik Rodzinny nad Sanem" oraz wyzwania i szanse dla klastrów w kontekście rynku turystyki i przedsiębiorczości społecznej.

Rozpoczynając spotkanie, burmistrz wspomniał o podstawach działalności klastra, a także o pierwszych decyzjach ws. powołania Fundacji Klastra. Zadeklarował też dalsze wsparcie w zakresie rozwoju partnerstwa.

Uczestnicy mieli okazję omówić priorytety zawarte w Porozumieniu Klastrowym, a także wziąć udział w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych członków partnerstwa klastrowego.

Tematem spotkania było również przygotowanie kolejnej edycji Wielkiego Pikniku Rodzinnego nad Sanem, który planowany jest na dzień 15 września br.

W dalszej części spotkania dyrektor Stowarzyszenia MOF Edyta Pytko przedstawiła informacje ws. dofinasowania dla Klastrów, a prezes Fundacji Zbigniew Hanas przekazał w prezentacji sprawozdanie z działalności za rok 2018 rok.

- 

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.08.2019 | aktualizacja 03.09.2019 12:53)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65