Aktualności / wydarzenia

Posiedzenia komisji Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 27 stycznia, w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, II piętro, pok. 26) odbędą się posiedzenia trzech komisji Rady Miasta Jarosławia.
Fot. Barbara Brzezińska

Harmonogram posiedzeń komisji:

godz. 10.00 - Komisja Infrastruktury Społecznej, która zajmie się zaopiniowaniem projektów uchwał przedłożonych na sesję oraz wolnymi wnioskami,

godz. 11.00 - Komisja Infrastruktury Technicznej, podczas której członkowie będą debatowali na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaopiniują projekt uchwały na druku nr 4 dotyczący odpadów, zajmą się wydaniem opinii do projektów uchwał dotyczących zakresu działania komisji oraz wolnymi wnioskami,

godz. 13.30 - Komisja Budżetowa, która skupi się na zaopiniowaniu projektów uchwał na sesję oraz na sprawach bieżących.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(23.01.2020 | aktualizacja 24.01.2020 11:48)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65