Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2020 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Jarosław miastem olśnień

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego burmistrz Waldemar Paluch w towarzystwie koordynatora prac nad nowym logo Zbigniewa Chmielewskiego oraz autorki nowego znaku promocyjnego miasta Agaty Dzięgielowskiej z JOKiS przedstawiał przedstawicielom mediów dlaczego Jarosław jest „miastem olśnień". Nad logo promocyjnym od kwietnia 2019r. do lutego 2020r. pracował powołany przez burmistrza zespół, który rozpoczął od zdefiniowania kluczowych wartości cechujących Jarosław, jakie w warstwie symbolicznej powinny się później pojawić w znaku.

Jarosław po wielomiesięcznych staraniach wielu osób zyskał nowe narzędzie promocji, które będzie niezwykle pomocne w komunikowaniu cech i wartości miasta, budowaniu jego wizerunku jako silnego tradycją, ale i nowoczesnego  atrakcyjnego miejsca dla gości, turystów, inwestorów, przedsiębiorców, studentów - podkreśla burmistrz Waldemar Paluch.

Składnikami tworzącymi symbolikę miasta Jarosławia są obecnie: herb, flaga i barwy. Mają one swoje ważne funkcje i zadania reprezentacyjne i bardzo dobrze je spełniają. Jarosławski herb ma swoją wielowiekową historię i należny mu jest szacunek i powaga przy stosowaniu i publikowaniu. Tymczasem współczesne, nowoczesne formy komunikowania, działania promocyjne, internetowe narzędzia, wymagają stosowania znaku - symbolu miasta w warunkach, które mogłyby nie być najwłaściwsze dla użycia herbu, a i skuteczność jego oddziaływania byłaby niewielka. Design XXI wieku, styl współczesnych form graficznych, ale też tempo życia i charakter nowoczesnych nośników i postrzeganie odbiorców, wymagają dostosowanych do tego form w jakich przekazujemy komunikaty wizualne.  Regiony, miasta, gminy, dla tego typu promocyjnych zastosowań i budowania swojego wizerunku, projektują specjalne logo, które nie ma zastępować herbu, ale uzupełniać i wzmacniać system identyfikacji i aby używać tego logo w sytuacjach niewłaściwych dla nobliwego, historycznie uświęconego herbu -  wyjaśnia włodarz Jarosławia.

Współczesność i związane z nią narzędzia technologiczne, takie jak ekrany monitorów, komputerów, smartfonów, wymuszają stosowanie symboli prostszych w formie, nawiązujących do stylistyki i designu XXI wieku, przemawiających do człowieka drugiego millenium i na te potrzeby musimy mieć logo promocyjne, mówiące współczesnym językiem o współczesnym Jarosławiu. Miasta w swoich działaniach promocyjnych powszechnie wykorzystują nowoczesną symbolikę, która ułatwia komunikację z otoczeniem i budującą ich korzystny wizerunek - precyzuje dr Zbigniew Chmielewski, ekspert w zakresie systemów identyfikacji wizualnej, który wspierał proces powstawania logo Jarosławia.

W przygotowaniach do opracowania znaku promocyjnego miasta, oprócz wspomnianego już Zbigniewa Chmielewskiego, brali udział:

 1. Marian Kwietniowski - dyrektor Kancelarii Burmistrza UM Jarosławia
 2. Renata Pęcak - pracownik Kancelarii Burmistrza Miasta UM Jarosławia
 3. Agnieszka Wilczyńska-Gemra - pracownik Kancelaria Burmistrza Miasta UM Jarosławia
 4. Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska - dyrektor JOKiS w Jarosławiu
 5. Marzena Stęc - pracownik JOKiS w Jarosławiu
 6. Agata Dzięgielowska - pracownik JOKiS w Jarosławiu
 7. Henryk Cebula - satyryk, artysta, wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu
 8. Marek Gliwa - satyryk, artysta, autor muralu poświęconego patronowi miasta Michałowi Czartoryskiemu, absolwent jarosławskiego Plastyka,
 9. Tomasz Wywrót - dyrektor CKiP w Jarosławiu
 10. Aleksandra Toczek-Borysiuk - pracownik CKiP w Jarosławiu
 11. Marlena Dudek - kierownik ds. Turystyki CKiP w Jarosławiu

Od początku projektu, prace opierały się na warsztatach design thinking ww. osób. Metoda ta pozwoliła na twórcze kreowanie nowych rozwiązań w oparciu o współprace specjalistów z różnych dziedzin. Pierwszy etap prac polegał na zdefiniowaniu najważniejszych wartości jakimi dysponuje nasze miasto, ale takich, które są ważne i zrozumiałe nie tylko dla mieszkańców, są uniwersalne i ponadczasowe. Znak promocyjny musi komunikować właśnie te cechy i wartości naszemu otoczeniu.

W toku analiz zostały zdefiniowane takie kluczowe cechy Jarosławia, które  stanowią istotne wartości dla otoczenia jak:

 • Bogata, wielowiekowa tradycja i rozgłos w świecie (tradycje kupieckie);
 • Lokalizacja stanowiąca doskonałą bazę wypadową do innych atrakcyjnych miejsc takich jak Bieszczady, Ukraina, Pogórze Dynowskie, Góry Słonne;
 • Zabytkowy charakter o wybitnych walorach, będący niespodzianką dla większości osób odwiedzających miasto po raz pierwszy.

Cechy te prowadzą do zdefiniowania unikatowej tożsamości miasta. Właśnie tę cechę tożsamości: ODKRYCIE, ZASKOCZENIE, OLŚNIENIE, należało zawrzeć w symbolicznej, graficznej formie.

Tak zaprojektowane narzędzie to właśnie znak promocyjny Jarosławia - miasta olśnień!

W toku prac nad znakiem promocyjnym, udało się wyodrębnić te wartości, które stanowią faktyczną obietnicę, mającą pokrycie w rzeczywistości, nieprzemijającą i ponadczasową. Są to w przypadku Jarosławia: zdolność zaskakiwania, niespodzianki, olśnienia - których większość odwiedzających się nie spodziewa, zanim nie odwiedzi naszego grodu. To też niezwykła, bajkowa architektura, a także gościnność i walory miasta jako bazy wypadowej w dalsze strony - w Bieszczady i na Ukrainę.

Te właśnie wartości zawierają się w logo promocyjnym miasta opracowanym przez Panią Agatę Dzięgielowską z JOKiS. Znak wprowadza nas, jako miejską lokalną społeczność, do grona samorządów terytorialnych, nowocześnie zarządzanych pod względem komunikacji wizualnej. W czasach, które nazywane są wiekiem ikony czy wiekiem obrazu niezbędne jest, aby być skutecznym w komunikacji, posługiwanie się nowoczesną symboliką wizualną, która zastępuje opisy, długie teksty, tłumaczenia. Logo promocyjne, zaprojektowane wraz z całym systemem identyfikacji wizualnej, umożliwia nowoczesne, dynamiczne i skuteczne działania promocyjne miasta, pozycjonowanie go w gronie dobrze zorganizowanych i nowocześnie zarządzanych miast, które wzbudzają zaufanie inwestorów, turystów, partnerów. Będzie też ważnym elementem budowania wizerunku atrakcyjnego miejsca na mapie Polski.

Logo powstaje poprzez stworzenie form symbolicznych, które prezentują wartości, na komunikowaniu których nam zależy ze względów promocyjnych. Chodzi o to, aby odbiorcy, którzy zetkną się ze znakiem, odebrali komunikat o nas taki, na jakim nam zależy. W przypadku Jarosławia 2020, grafika logo ma budować jego sympatyczny, gościnny wizerunek, który zaprasza i oferuje nieoczekiwane pozytywne wrażenia związane z bogatą architekturą, bajkową wręcz scenerią, wartą zobaczenia i doświadczenia. Ma też pokazywać nasze miasto jako niespodziankę, olśniewające miejsce, które trzeba odwiedzić w drodze w Bieszczady, nad Solinę, czy do Lwowa na Ukrainę - podkreśla autorka logo, Agata Dzięgielowska.

Jako słowa i pojęcia kluczowe do symbolicznego przedstawienia w logo promocyjnym zaproponowano:

o   Szlak

o   Ważny punkt na drodze

o   Kierunek

o   Rzeka

o   Kompas

o   Olśnienie, pozytywne zaskoczenie, niespodziewane atrakcje, odkrycie

o   Baza wypadowa

o   Miejsce, którego nie można przegapić

o   Ciekawe, interesujące, przyjazne miasto w drodze do celu,

o   Droga, kurs, podróż, trasa, kierunek, przystanek po drodze, gościnne miejsce, relacja

Na tej podstawie wyselekcjonowano przykładowe formy graficzne, które mogłyby symbolicznie odzwierciedlać te wartości:

 • Linia, Wstęga (rzeka, szlak, droga)
 • Brama, Drzwi (wejście, przejście, powitanie, nowe miejsce, zaproszenie)
 • Kompas/elementy róży wiatrów  (kierunek, podróż, destynacja, przygoda)
 • Horyzont (nowe możliwości, niespodzianka, przygoda, odwaga, podróż w nieznane)

Przyjęto następujące założenia do projektowania formy graficznej znaku:

Kolorystyka - Grafitowy oraz żółty, alternatywnie - granatowy (ciemnobłękitny) oraz złoty (ciepły żółty), możliwe zastosowanie rastrów barw lub dołączenie trzeciego koloru - grafitowy.

Logotyp JAROSŁAW - narysowany w stylu odręcznego pisma, majuskułą, lekki (ale wyraźny), pozytywny, nowoczesny, z rozmachem ale bez nadmiernej ozdobności.

Claim - minuskuła czcionką komputerową, korespondującą z odręcznym logotypem i charakterem ikony.

Ikona - niefiguratywna w formie, choć symbolicznie nawiązująca do przedstawianych wartości, łącząca formy abstrakcyjne z symbolicznym przedstawieniem proponowanych form desygnatów.

Forma znaku - na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza formę całkowicie tradycyjną, figuratywną, a 10 skrajnie minimalistyczną i nowoczesną, abstrakcyjno-symboliczną, znak powinien plasować się w okolicach 7.

 1. Claim towarzyszący logotypowi:

Nie przegap

Miasto na szlaku

Miasto w dobrym kierunku

Jarosław OLŚNI

W ostatniej fazie prac został zaproponowany projekt, w którym claim „OLŚNI" został potraktowany graficznie, stając się zarazem ikoną w logo. Poszczególne litery słowa OLŚNI, odwzorowują symbolicznie, a po części figuratywnie, architekturę, budynki zabytkowe, oko, stając się dopełniającym logotyp sygnetem, który zarazem „czyta się" w sensie dosłownym.

W ramach prac zespołu ds. logo dbyło się 8 warsztatów i dziesiątki spotkań roboczych w mniejszych zespołach. Pomiędzy warsztatami, członkowie zespołu opracowywali pomysły, projekty na rozwiązania konkretnych problemów, propozycje kolorystyki, haseł, form graficznych, układu elementów. Niezależnie od tego samodzielnie pracowali graficy i kierownik projektu.

Przeanalizowano ponad 230 wariantów, znaku i haseł. Dokonano analiz pod kątem ewentualnego występowania proponowanych form w innych miejscowościach czy firmach. Na przedostatnim etapie prac, kiedy powstały i zostały wybranie elementy bazowe, ale nie był jeszcze ustalony ostateczny ich układ  i proporcje, różne formy znaku zostały poddane badaniu percepcyjnemu wśród  studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, a także na grupie fokusowej złożonej z osób w różnym wieku, różnej płci i wykształceniu, pochodzących z Rzeszowa i okolic. Wyniki posłużyły do oceny poszczególnych wersji i zatwierdzenia ostatecznej formy znaku.

Jestem pewien, że nowy symbol naszego miasta będzie przynosił mu korzyści promocyjne i wizerunkowe - podsumowuje burmistrz Waldemar Paluch.

 

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(02.07.2020 | aktualizacja 02.07.2020 14:50)
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31