Aktualności / wydarzenia

20 lipca 2008 r. zmarł w Szczecinie mgr historii sztuki Witold Szczepaniec

Poeta, autor wielu książek i artykułów z zakresu historii, kultury i sztuki. Urodził się w Jarosławiu w 1924 r. Tutaj spędził swoje dzieciństwo, a później okres okupacji niemieckiej.

Od 1946 r. mieszkał w Szczecinie, ale utrzymywał stały kontakt z mieszkańcami Jarosławia, a miłość do tego miasta przelewał w formie wierszy, grafik i obrazów.

W 1991 r. zdobył główna nagrodę w konkursie literackim „Moja wiara", w 1993 r. wyróżnienie w konkursie literackim i poetyckim ogłoszonym przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz w 2003 r. nagrodę główną konkursu „Dzieje szczecińskich rodzin" za książkę „Wspomnienia z Ostbahnu".

Był honorowym członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, a także członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu, Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Szczecinie oraz Związku Kombatantów RP.

 

PAMIĘTAM

Urodziłem się nad Sanem,

w krajobrazie czystym

przepojonym baśnią,

wśród pól pachnących chlebem,

rosy pełnych ranem.

Wśród drzew lipowych -

przy słodkiej morwie

i kasztanach - rozsypanych

w szkolnej torbie.

Urodziłem się

wśród brzóz białych,

pochylonych nad domami

życzliwych mi ludzi.

Tam - przy pawłosiowskiej drodze,

gdzie rozstajny krzyż

wędrowców budzi,

a na okolicznych polach

zawodziły panny

urokliwe pieśni -

na niebie jasnym i niebieskim,

Regina Poloniae

w ozłoconych barwach

ukazała mi się we śnie.

6.11.1983 Wiersz z tomu "Powroty do miejsc umiłowanych"

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(23.07.2008 | aktualizacja 04.08.2008 06:51)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65