Akty prawne

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzace w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65