Ankieta - rewitalizacja

526x65.jpg


Szanowni Państwo,

15 stycznia zakończyliśmy ankietowanie prowadzone na potrzeby opracowania LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW NA LATA 2017-2026. Uzyskane wyniki pozwoliły zespołowi odpowiedzialnemu za przygotowanie programu na bardziej trafne określenie potrzeb w zakresie obszaru rewitalizacji. 

Dziękuję za udział w badaniu!

 

 Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Jarosławia

Waldemar Paluch

 

 

Załączniki:
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65