Strona główna » Dla Mieszkańców » Stowarzyszenia i organizacje pomocowe » Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

 1. Nazwa organizacji i status prawny:

  Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
  (Disable People Society in Jaroslaw)
  Organizacja Pożytku Publicznego

 2. Siedziba:

  37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 53 / 45
  tel. (0-16) 621 28 21 w. 143, 604 107 626
  fax. (0-16) 621 32 97

  Placówka:

  ul. Słowackiego 44
  tel.(0-17) 717 38 89

  Skład zarządu:
  Prezes:
  Krystyna Kłoda

  V - ce prezes:
  Maria Kasjan

  Sekretarz:
  Elżbieta Kłoda-Stysiał

  Skarbnik:
  Kazimiera Polakowska

  Członek:
  Ryszard Gwiazdowski

 3. Charakter prowadzonej działalności:

  Stowarzyszenie powstało w grudniu 1998 roku z inicjatywy kilkunastu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. 25 marca 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego . Za główny cel postawiliśmy sobie szeroko rozumianą integrację osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością, a także między samymi niepełnosprawnymi.
  Działalnością obejmujemy ponad 140 osób.

 4. Źródła finansowania:

  • składki członkowskie
  • dotacje i subwencje
  • darowizny i zapisy
  • wpływy z działalności statutowej i dochody z majątku


 5. Formy pomocy adresowanej do osób potrzebujących:

  • punkt Informacyjno-Doradczy / nieodpłatne porady obywatelskie prawne, socjalne, psychologiczne dla najbardziej potrzebujących udzielane przez specjalistów z danych dziedzin / Jarosław, ul. Słowackiego 44,
  • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - Jarosław, ul. Słowackiego 44,
  • koordynacja działalności wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
  • sport, rekreacja i turystyka osób sprawnych inaczej (rozgrywki piłki koszykowej, kajakarski spływ "Sanem do Ubieszyna" - 5 edycji, wycieczki integracyjne),
  • letnie obozy rehabilitacyjne,
  • zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych na basenie,
  • zajęcia w pracowni komputerowej - Jarosław, ul. Słowackiego 44.