Jarosławy 1997

Ochrona zdrowia - Genowefa Czyrek

Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Mała Kapela Gorących Serc

Kultura - ks. Andrzej Surowiec

Kultura - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina

Aktywność społeczna - Zofia Garczyńska

Aktywność społeczna - Zdzisław Szewczyk

Działalność charytatywna - Andrzej Szarek

Oświata - Maria Wolska

Badanie historii miasta - Joanna Kociuba

Upowszechnianie historii miasta w środkach masowego przekazu - Zbigniew Zięba

Sport - Józef Cebularz

Promocja miasta w dziedzinie sportu - Klub Sportowy „Start"

Promocja miasta w dziedzinie oświaty - Bogusław Piotrowski

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65