Jarosławy 2013

Kapituła Honorowych Nagród Burmistrza Miasta - Jarosławy 2013 r.  przyznała 11 statuetek.

 

Kategoria: Oświata

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha

Ta placówka może poszczycić się swoją 130 - letnią historią i chlubną tradycją. Na przestrzeni lat, przeobrażeń dziejowych i przemian społecznych z kojarzonego wszystkim do dziś „Mechanika", narodziła się placówka nowoczesna, mająca konkretne priorytety, nie tylko edukacyjne, zawodowe, ale i wychowawcze.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu to szkoła prężnie rozwijająca się, modernizująca swoją bazę dydaktyczną, reagująca dynamicznie na zmieniające się zapotrzebowanie rynku pracy, oferująca uczniom nowoczesne kierunki kształcenia, wywodzące się z doświadczeń elektroniki, mechatroniki, informatyki, telekomunikacji, ale jednocześnie otwarta na nowoczesne technologie wytwórcze. Szkoła posiada certyfikat ISO będący wyrazem dążenia do najwyższych standardów kształcenia i zarządzania.

Mocną stroną szkoły jest kadra wykwalifikowanych nauczycieli, którzy wielokrotnie doprowadzili uczniów do najwyższych sukcesów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach. Jeden z uczniów zakwalifikował się do Międzynarodowego projektu z zakresu astronomii we Włoszech.

Za rzetelną i twórczą pracę byli niejednokrotnie nagradzani, m.in. nagrodą Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz medalami za Długoletnią Służbę. Na szczególną uwagę zasługuje udział nauczyciela z tej szkoły w ekspedycji do Kraju Kwitnącej Wiśni wraz z pracownikami m.in. Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.  Niezaprzeczalnie słusznym w nauczycielskiej profesji jest powiedzenie: "Trzeba samemu płonąć, by innych zapalić do pracy". 

Prestiżem dla szkoły była organizacja XXXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, którą powierzyła jej AGH w Krakowie, jako formę uznania za wielokrotne uczestnictwo w kolejnych edycjach Olimpiady i wysokie wyniki. W ubiegłym roku uczeń tej szkoły sięgnął po najwyższy laur Olimpiady w skali całego kraju w kategorii elektronicznej. Organizacja olimpiady wzbogaciła bazę dydaktyczną.

Osobiste zaangażowanie dyrektora Adama Tomaszewskiego przyczynia się do zmiany wizerunku szkoły, dzięki czemu warunki, w jakich można uczyć się i pracować, są coraz lepsze. Dyrektor dba o wzbogacenie zaplecza dydaktycznego, imponujące jest wyposażenie pracowni informatycznych, a utworzenie nowoczesnych pracowni elektronicznych służy lepszemu przygotowaniu następnych pokoleń uczniów.

Uczniowie tej szkoły osiągają sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Należy tutaj wspomnieć Tomasza Szula, najlepszego, jak dotychczas, absolwenta szkoły, laureta wielu prestiżowych olimpiad oraz konkursów. Do jego największych sukcesów trzeba zaliczyć przede wszystkim:

- I miejsce w pierwszym etapie Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na szczeblu wojewódzkim;

- I miejsce w XXXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
w Wałbrzychu oraz II miejsce w XXXVI edycji tej samej Olimpiady, tym razem organizowanej przez jarosławski Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz

- I miejsce indywidualne oraz II zespołowe w Regionalnej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Elektronicznych Systemach Zabezpieczeń firmy Satel w Krakowie.

Zwieńczeniem tych sukcesów było uzyskanie przez szkołę tytułu Laureata Konkursu „Super Technik Roku 2013 w skali ogólnopolskiej" oraz przyznanie szkole Godła „Technikum Roku 2013".

W procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi oraz wieloma zakładami pracy.  W swojej misji edukacyjnej i wychowawczej propaguje życie i ideały swojego Patrona - genialnego matematyka lwowskiego, wielkiego patrioty Stefana Banacha, by następne pokolenia uczniów i absolwentów tej szkoły wzbogacały swoją osobowość poprzez ciągłe ćwiczenie umysłu i by ich wysiłkom przyświecała myśl Horacego „sapere aude"- odważ się być mądrym.

 

Kategoria: Aktywność społeczna

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE"

Dzieło, jakie stworzyli, miało być wotum ufności za pontyfikat Jana Pawła II. A powstało z wielkiej troski duszpasterskiej o dzieci i młodzież ks. Franciszka Rząsy, jako diecezjalnego  duszpasterza młodzieży diecezji przemyskiej. To on potrafił skupić wokół siebie grupę wiernych, którzy wraz z nim zaangażowali się w pomoc potrzebującym. Ich działalność stała się podwaliną założonej 1 lipca 1991 roku Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE" z siedzibą w Dynowie. A ks. Franciszek Rząsa objął przewodnictwo Rady Fundacji.

W Jarosławiu, w 2002 r., Fundacja „Wzrastanie" pozyskała za symboliczną kwotę opustoszały budynek po dawnej Kolumnie Transportu Sanitarnego przy ul. Sanowej 11, gdzie urządziła schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Wykonano w nim szereg prac wykończeniowych: instalacje elektryczne i sanitarne, prace tynkarskie, centralne ogrzewanie, drzwi, podłogi, malowanie wnętrza. Wiele prac przy wykonali sami bezdomni. Wyposażenia pomieszczeń noclegowych, kuchni i zaplecza dokonano dzięki darowiznom wielu parafian z Jarosławia i okolic, a także niektórych instytucji prywatnych i państwowych. Już w grudniu 2002 roku budynek nazwany Przystanią Matki Bożej Jasnogórskiej został poświęcony i oddany potrzebującym.

Do schroniska trafiają samotni, opuszczeni mężczyźni, z różnym bagażem życiowych doświadczeń. Jedynym, a zarazem podstawowym kryterium przyjęcia do ośrodka jest zachowanie trzeźwości, stanowiącej istotę wychodzenia z bezdomności. Do schroniska przyjmowani są wszyscy bez względu na wyznanie, pochodzenie, wiek czy wykształcenie. Jest to miejsce dla skrzywdzonych przez los, którym Fundacja, w miarę możliwości, zapewnia godziwe warunki życia, dach nad głową i opiekę lekarską.

Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej jest dla wielu ubogich, którym towarzyszy świadomość odrzucenia i obojętności ze strony najbliższych, jedyną alternatywą przetrwania mroźnych dni.

Dzięki zaangażowaniu Zarządu, Rady i członków z prezesem Marianem Żołyniakiem na czele działalność Fundacji stale się rozszerza. W 2009 roku w Jarosławiu został utworzony Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Kolgmed", w którym aktualnie może przebywać ponad 50 nieuleczalnie chorych.

Z powodu narastających potrzeb: coraz większej liczby osób ciężko chorych i bezdomnych, Fundacja podjęła się we wrześniu 2012 roku rozbudowy obiektów, aby stworzyć nowe pomieszczenia dla przyjęcia osób obłożnie chorych i nie mających dachu nad głową.

Dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich, ofiarom wiernych zbieranych po kościołach, skarbonach w sklepach i wielu ofiarnych osób indywidualnych Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE" we wrześniu bieżącego roku oddała do użytku nowy budynek. Dzięki temu pozyskała 35 dodatkowych miejsc. Dzieło to zostało ofiarowane jako wotum wdzięczności Bogu za beatyfikację Jana Pawła II.

 

Kategoria: Kultura

Zofia Garczyńska

„Zapędzona do Sybiru, z Polską w sercu, dniem i nocą bez pokoju" jak pisał Zygmunt  Krasiński w Psalmie miłości, sześć lat dzieciństwa i wczesnej młodości spędziła na zesłaniu. Tam doświadczyła, podobnie jak tysiące innych polskich dzieci, głodu, chorób, nędzy, poniewierki i ciężkiej pracy fizycznej ponad siły.

Zofia Garczyńska świadectwo tych lat zawarła w swojej książce wydanej w 2012 r. „Ich za Polskę męczył kat". W części zatytułowanej „W czerwonych Kaźniach Wschodu" opisała  wstrząsającą relację dramatycznych zdarzeń. Ale przekazała także poruszające do głębi świadectwo wiary, która dodawała jej sił. Druga część książki „Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg" to opowiadanie o twórczej działalności prowadzonego przez siebie Związku Sybiraków w Jarosławiu i regionie, to wysiłek, podjęty w celu utrwalenia pamięci bolesnych zdarzeń, przez które przechodzili Sybiracy. To opis działalności Związku Sybiraków, którego w 1989 r. była inicjatorką i nieprzerwanie przez 24 lata jest jego prezesem.

Pani Zofia Garczyńska należy do najaktywniejszych osób związanych z organizacją i prowadzeniem Związku na Podkarpaciu. Organizowane przez nią uroczystości patriotyczno-religijne i spotkania, mają na celu umacnianie więzi nie tylko z tymi, którzy przeszli przez piekło Syberii, ale także z tymi, którzy są wrażliwi na ludzki los.

Jej społeczna działalność znana jest nie tylko wśród Sybiraków, ale również wśród młodzieży i całej społeczności miasta. Spotkania z młodymi jarosławianami, wzruszające opowieści o swoim zesłaniu w głąb Ałtajskiego Kraju, odsłaniające całą prawdę historyczną, dotąd zakłamaną w podręcznikach, są lekcją historii i patriotyzmu.  

Pani Zofia Garczyńska jest żywą legendą i świadectwem lat tułaczki, nędzy i cierpień. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i odznaczeń, wśród nich: statuetkę Jarosława w 1997 roku w dziedzinie aktywności społecznej, Złotą Odznakę za zasługi dla Miasta Jarosławia, Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP,  Medal „Pro Memoria",  Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

 

Kategoria - Ochrona zdrowia

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Jarosławiu

Po siedmioletniej przerwie, 24 sierpnia 2011 roku reaktywowało, swoją działalność. Siedzibę znalazło w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu. Dziś zrzesza 200 członków.

Na czele nowego zarządu Koła Terenowego w Jarosławiu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków stanął pan Grzegorz Graboń, a pan Tadeusz Horwath otrzymał tytuł Prezesa Honorowego.

Podstawowym zadaniem Koła jest prowadzona na szeroką skalę edukacja skierowana zarówno do jego członków, jak i do mieszkańców powiatu jarosławskiego. Ma ona na celu podniesienie wiedzy na temat cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli.

Edukacja diabetologiczna pacjentów jest jednym z najważniejszych elementów skutecznego leczenia cukrzycy. Dlatego Zarząd Koła od początku zapewnia swoim członkom wsparcie. Wyrazem tego jest szereg spotkań integracyjnych i sportowych, promocja zdrowego stylu życia, przede wszystkim poprzez ruch. Przy Kole działa sekcja sportowa, uprawiająca nordic walking. Koło prowadzi badania przesiewowe w szkołach, rozdaje gleukometry i fachową prasę.

Dużym zainteresowaniem członków Stowarzyszenia, a także mieszkańców powiatu cieszą się comiesięczne spotkania z lekarzami różnych specjalności oraz przedstawicielami firm  farmaceutycznych.

Jarosławskie Koło Terenowe podjęło się organizacji obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w powiecie jarosławskim, w ramach której prowadziło badania przesiewowe w Jarosławiu, Ożańsku, Radawie i Pełkiniach. Była to odpowiedź na obawy związane z nasilającym się występowaniem cukrzycy w latach 2011-2013.

W ubiegłym roku prowadziło także „Szkołę Cukrzycy". Przez 9 miesięcy w zajęciach,  oprócz osób starszych, brała udział młodzież ze szkół gimnazjalnych.

Kolejną inicjatywą ubiegłego roku była organizacja, wspólnie z księdzem Prałatem Marianem Bocho, sympozjum diabetyków z Podkarpacia do obrazu Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Sympozjum służyło wspólnej integracji społeczeństwa ludzi chorych na cukrzycę, ale także promocji miasta. W tym roku w sympozjum wzięli udział diabetycy z innych regionów Polski.

Najnowsza inicjatywa Stowarzyszenia Diabetyków jest bardzo młoda. To 12 listopada br., w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Jarosławiu otworzyło w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu świetlicę środowiskową. To właśnie tutaj chorzy na cukrzycę, lekarze i sympatycy będą się spotykać, organizować prelekcje, wymieniać poglądy. Jest to pierwsza placówka dla diabetyków działająca w Polsce.

 

Kategoria: Kultura

Ks. prałat Andrzej Surowiec - Archiprezbiter jarosławski

Do ludzi posiadających wyjątkową łatwość budowania dobra należy właśnie ten człowiek. Jego działalność kulturalna, sportowa i charytatywna łączy się z wizją nowoczesnego duszpasterstwa, mimo że posługę kapłańską pełni już od 33 lat. A jako proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla od 1992 r.

Ks. prałat Andrzej Surowiec z niespotykanym talentem łączy obowiązki duszpasterskie  z procesem generowania przez siebie ciekawych inicjatyw kulturotwórczych. Tylko w ostatnich latach w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla oraz w działającym przy parafii Katolickim Centrum Kultury zorganizowano kilkaset imprez o charakterze kulturalnym. Śmiało można do nich zaliczyć koncerty muzyki sakralnej, współczesnej i  klasycznej, inscenizacje teatralne, spotkania z pisarzami, aktorami, dziennikarzami oraz wernisaże sztuk plastycznych.

Do członków jego wspólnoty parafialnej, także do jarosławian i mieszkańców Podkarpacia  - przemawiają jego inicjatywy integrujące społeczeństwo z osobami niepełnosprawnymi. To dla nich organizuje co roku pikniki „Z bliźnim na Majówkę" w parafialnym ośrodku w Heluszu.

Ksiądz prałat dostarcza wielu wzruszeń, tych płynących od Stołu Eucharystycznego i tych wyrastających z kultury i sztuki. Dla uczczenia jednego z najstarszych i największych świąt chrześcijańskich - Objawienia Pańskiego - z inicjatywy ks. Prałata Andrzeja Surowca przez Jarosław kroczą trzy orszaki trzech królów. Rycerze, królowie, aniołowie, diabły, a także setki kolędników wychodzi jednocześnie z trzech jarosławskich kościołów: Chrystusa Króla, Ojców Dominikanów i Miłosierdzia Bożego. Orszaki: europejski, afrykański i azjatycki spotkają się na rynku. Tam w żywej stajence składają  Dzieciątku pokłon. Wszyscy uczestnicy Orszaku Trzech Króli łamią się opłatkiem i wspólnie kolędują. Scenariusz Orszaku nawiązuje do tradycji jasełek i jest oparty na przekazie Biblijnym. Godny uwagi jest fakt, że w przebieg uroczystości zgodnie angażują się wszystkie jarosławskie szkoły, parafie i władze samorządowe. A uroczystość gromadzi kilkanaście tysięcy ludzi i jest to największą kolęda na Podkarpaciu.

Pozostaje mieć nadzieję, że organizowany już dwukrotnie w 2012 i 2013 r. Orszak, wpisze się na stałe w tradycje jarosławskiej społeczności.

 

Kategoria: Aktywność społeczna

14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza

W tym roku świętował 20-lecie swojego istnienia. Należy do grupy pododdziałów artyleryjskich realizujących  zadania ogniowe w składzie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza, bo o nim mowa, stacjonuje w garnizonie Jarosław w koszarach przy ulicy 3-go Maja.

Zgodnie z przeznaczeniem oraz możliwościami bojowymi Dywizjon wykonuje samodzielnie założenia taktyczne poprzez realizację zadań ogniowych lub uczestniczy w wykonaniu zadań postawionych przez przełożonego. Może obezwładniać i niszczyć cele odkryte i ukryte, ruchome i nieruchome, obserwować naziemne i nawodne cele, wykonywać manewry i wspierać pododdziały w szybkim tempie prowadząc walkę. Może również wykonywać samodzielnie zadania taktyczne i uczestniczyć w wykonywaniu zadań pododdziałów brygady.

Dywizjon realizuje zadania militarne oraz pozamilitarne w rejonie miejsca stacjonowania, wyposażony jest w 122 mm haubice samobieżne 2S1 „Gożdzik" i nowoczesny, zautomatyzowany system kierowania ogniem „Topaz".

W skład 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu wchodzi obecnie dowództwo i sztab, bateria dowodzenia, trzy baterie artylerii samobieżnej oraz kompania logistyczna. Dowodzi nimi ppłk mgr Ryszard SUGALSKI.

Żołnierze Dywizjonu wielokrotnie brali udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. Uczestniczyli w misjach pokojowych poza granicami kraju m.in. w Iraku, Afganistanie i Kosowie nie tylko rozwiązując konflikty i zapobiegając wojnom, ale przede wszystkim stojąc na straży bezpieczeństwa i ludzkiego życia.

Artylerzyści na trwałe wpisali się w krajobraz garnizonu Jarosławskiego. Uroczystości i święta z udziałem asysty honorowej 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej mają zawsze szczególną oprawę i cieszą się żywym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Zasadniczo przebieg uroczystości normuje ceremoniał wojskowy oraz regulaminy, jednakże, to co nadaje koloryt i niepowtarzalny klimat tym przedsięwzięciom to podhalański mundur.

Przygotowanie pododdziałów 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu czy to do zabezpieczenia uroczystości z odczytywaniem apeli poległych i oddawaniem salw honorowych, czy odprawach wart, zawsze realizowane były na najwyższym poziomie. Warto wymienić te najważniejsze: Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Sybiraka, Dni Otwartych Koszar, Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości.

Historyczne uwarunkowania Garnizonu, kultywowanie tradycji oręża polskiego, dobra współpraca z władzami samorządowymi to istotne czynniki integrujące społeczność wojskową z ze społecznością lokalną od wielu lat. A wyraz tego przywiązania społeczeństwo dało już 15 sierpnia 1997 r. fundując dla jednostki sztandar.

 

Kategoria: Sport

Jarosławski Klub Sportowy 1909 JAROSŁAW

Jarosław jest miastem, które bez sportu trudno sobie wyobrazić. Piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka i wiele innych dyscyplin na przestrzeni dziejów przewijało się przez areny miasta. Wielu sportowców rozsławiło Jarosław w całym kraju, a także poza jego granicami. Najbardziej rozpoznawalnym wychowankiem jest Bogdan Zając, który pełni dziś funkcję asystenta trenera reprezentacji kraju Adama Nawałki.

Nie doszłoby zapewne do tych wszystkich sukcesów i osiągnięć, gdyby nie klub, który zapewniał szkolenia, treningi i późniejsze występy ligowe zawodnikom. Tym klubem jest oczywiście Jarosławski Klub Sportowy.

W 1906 roku pod patronatem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, powstał w Jarosławiu pierwszy klub sportowy z sekcją piłki nożnej.

Przez lata zmieniali się sportowcy, trenerzy i działacze, zmieniała się też jego nazwa, a mimo to tradycje zostały zachowane. Obecnie Jarosławski Klub Sportowy prowadzi tylko jedną sekcję - piłki nożnej. Ale trudno w takiej chwili nie wspomnieć o pięknych sukcesach piłkarzy, bokserów, a przede wszystkim piłkarek ręcznych, które jako jedyne w historii wywalczyły dla nas brązowy medal mistrzostw Polski i godnie reprezentowały miasto na arenie międzynarodowej.

JKS szkoli młodzież w kilku grupach wiekowych takich jak: junior starszy i młodszy, trampkarz starszy i młodszy, młodzik starszy i młodszy. Od 2008 roku w klubie z powodzeniem funkcjonuje również szkółka piłkarska w różnych kategoriach wiekowych: trampkarze starsi, trampkarze młodsi, młodzicy starsi i młodzicy młodsi.

Po 15 latach przerwy w tym roku czarno-niebiescy w pięknym stylu powrócili do III ligi. Na trzy kolejki przed końcem sezonu mogli świętować już awans. Premię dało im ostatecznie zwycięstwo nad Cosmosem Nowotaniec 3-0.

Aktualnie zajmują pierwsze miejsce po rundzie jesiennej w III lidze lubelsko-podkarpackiej. Ten  sukces to zasługa  przede wszystkim wspaniałych piłkarzy i trenera Pawła Załogi, ale także w dużej mierze wieloletnich oddanych działaczy z prezesem Witoldem Rogalą na czele oraz wiernych kibiców.

Czarno-niebiescy są znakiem rozpoznawalnym Jarosławia oraz jego solidną marką.

 

Kategoria: Infrastruktura

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDEXIM" S.A.

Historia przedsiębiorstwa sięga 1963 roku. W 1996 r. sprywatyzowane i przekształcone w Spółkę Akcyjną, dziś zatrudnia ok. 200 pracowników, wysokiej klasy specjalistów we wszystkich zawodach budowlanych, posiadających duże doświadczenie zawodowe.

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXIM SA, bo o nim mówimy, specjalizuje się w zakresie kompleksowej realizacji obiektów i produkcji wyrobów budowlanych oraz usług sprzętowo-transportowych.

Prace budowlano-montażowe i instalacyjne wykonuje w technologii tradycyjnej, jak i w technologiach uprzemysłowionych, stosując przy tym nowoczesne materiały i sprzęt. JPB BUDEXIM buduje obiekty użyteczności publicznej, w tym budynki szkolne i szpitalne, zakłady przemysłowo-usługowe, obiekty sportowe, hotele, jedno i wielorodzinne  budynki mieszkaniowe.

Liczne nagrody, m.in. Złota Kula - Lider Województwa Podkarpackiego, wyróżnienie Wehikuł czasu" przyznane przez Gazetę Prawną, dwukrotna nagroda II stopnia - „Budowa Roku Podkarpacia", certyfikaty i wyróżnienia są potwierdzeniem jej rzetelności i uznania przez środowiska opiniotwórcze.

17 sierpnia 2012 r. JPB podjęło się ważnego zadania - dokończenia budowy Przedszkola Miejskiego nr 10 na os. Kombatantów. Najważniejszego zadania inwestycyjnego,  przeznaczonego dla najmłodszych mieszkańców miasta.

We wrześniu br., dzięki sprawności i profesjonalizmowi spółki, przedszkole zostało oddane do użytku. Nowo otwartą placówkę cechuje przede wszystkim technologia i jakość wykonania oraz bogate wyposażenie na miarę XXI wieku, co daje wyśmienite zaplecze dla rozwoju najmłodszego pokolenia jarosławian. 

Budynek posiada 1316 m2 powierzchni użytkowej. Mieści 4 oddziały przedszkolne i 2 oddziały żłobkowe dla 130 dzieci, sale dydaktyczne, dużą salę zabaw, bibliotekę, gabinet do terapii logopedycznej i pedagogicznej, stołówkę z nowoczesnym zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjnymi i technicznymi. Przedszkole wyposażone jest w kolektory słoneczne oraz monitoring całodobowy. Na 70-arowej działce, dodatkowo powstał plac zabaw dla dzieci oraz parking.

Powstanie tak ważnej inwestycji, zawdzięczamy wielu ludziom biorącym udział w jej przygotowaniu i realizacji. Niewątpliwie sukces ten nie byłby możliwy bez kompetencji, zaangażowania, doświadczenia, umiejętności i gotowości do przezwyciężania wyzwań, firmy budującej obiekt - Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDEXIM" S.A. w Jarosławiu, z Prezesem Zarządu i Dyrektorem Patrycjuszem Gawłem na czele.

 

Kategoria: Oświata

Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu

Jej wiek sugerowałby szybką emeryturę. Jednak mury jubilatki, chociaż wkroczyła w mocno zaawansowany wiek średni, tętnią  młodzieńczym życiem. A kolejne lata nauki przynoszą zmiany, które otwierają nowe możliwości, unowocześniają i dostosowują profile kształcenia do wymogów, jakie stawia absolwentom XXI wiek. Młodzież  zdobywa tu wiedzę i szlif nie tylko z malarstwa, grafiki, rzeźby czy ceramiki..., ale animacji filmowej, fotografii, projektowania strojów i biżuterii czy tak przydatnej obecnie grafiki komputerowej.

Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego, to szkoła z 65-letnią historią i tradycją. W obiektach dawnego dowództwa garnizonu jarosławskiego i byłej synagogi, kryją się wielkie pasje i talenty uczniów, a także wielka charyzma ich nauczycieli. To Wiktor Śliwiński, Stanisław Tobiasz, Edward Kieferling, Stanisław Lenar, Irena Oryl, Wiesław i Helena Wodniccy, Barbara Gmiter, Maria Piśko, Katarzyna Matwij, Jan Ferenc czy Henryk Cebula, artyści rozpoznawalni w kraju i za jego granicami, wyznaczyli poziom kształcenia szkoły i wypracowali jej renomę wśród szkół artystycznych w Polsce. O zachowanie wysokiego poziomu artystycznego, ale również nauczania z tzw. przedmiotów ogólnych, dbali kolejni dyrektorzy, m.in. Służebnica Boża Anna Jenke, Edward Kieferling, Krzysztof Krzych, a od września zadania te kontynuuje Jacek Tracz.

Oddanie pedagogów procentuje. Gros absolwentów Plastyka kończy najlepsze uczelnie artystyczne i zajmuje wysokie stanowiska. Wspomnieć należy obecnego rektora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Stanisława Tabisza, prof. Wiktora Jędrzejca, dyrektora departamentu szkolnictwa artystycznego i edukacji kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 65 lat, w pracowniach artystycznych Plastyka, swoje talenty i charaktery szlifowało 2 590 uczniów. Prace wielu z nich zdobywały uznanie jury międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów czy plenerów. O tym, że uczniowie z Jarosławia od lat odnoszą spektakularne sukcesy świadczą liczby. Tylko w ub. roku szkolnym zdobyli 23 nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i regionalnych konkursach, rok wcześniej 31 nagród i wyróżnień. Wśród nich m.in. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym w Krakowie, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Płaszczyzna ma kompozycję" , II miejsce w Międzynarodowym Biennale Autoportretu w Radomiu Zwieńczeniem ich dokonań było Grand Prix w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim Klas Starszych w Kazimierzu Biskupim.

Praca społeczności szkolnej nie kończy się z ostatnim dzwonkiem. Wakacyjne dni są okresem wytężonej pracy na plenerach i warsztatach.  Często prowadzonych wraz z artystycznymi uczelniami, jak organizowane od 10 lat wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi warsztaty filmowe.

Obecnie Zespół Szkół Plastycznych kształci młodzież w cyklu czteroletnim - w liceum plastycznym i 6-letnim - łączącym gimnazjum i liceum, w tzw. Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych.

 

Kategoria: Aktywność społeczna

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

Edukacja młodzieży to od 21 lat podstawowy cel Fundacji założonej przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.  

Do podstawowej działalności należy jednak pomoc materialna szczególnie dla uzdolnionych i wyróżniających się uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjanych i studentów. Tylko w ubiegłym roku szkolnym przyznano 197  stypendiów na łączną kwotę 137 100 zł. Młodzież nie tylko otrzymuje pomoc finansową, ale dzięki organizowanym lub współorganizowanym przez Fundację wydarzeniom ma możliwość pogłębiania patriotyzmu i wiedzy historycznej. Do takich wydarzeń należy: Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości, Konkurs Wiedzy o Zbrodni Katyńskiej, Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku", sadzenie „ Dębów Pamięci"  ofiarom zbrodni katyńskiej  i wiele innych. W 2012 roku Fundacja przeznaczyła na działalność kulturalno-oświatową oraz  upamiętnienie miejsc walk i  męczeństwa ponad 14 tys. złotych.

Twórca Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży Zbigniew Zieliński był szczególnie wrażliwy na problemy innych, dlatego równolegle z działalnością edukacyjną, od 2003 roku prowadzona jest pomoc charytatywna dla osób dotkniętych chorobą, kalectwem, ubóstwem lub innym nieszczęściem. Pomoc udzielana jest przy ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pozarządowymi organizacjami charytatywnymi oraz zrzeszającymi osoby niepełnosprawne. Pomoc materialna kierowana jest bezpośrednio do potrzebujących osób lub za pośrednictwem organizacji i instytucji zajmujących się działalnością charytatywną. W ubiegłym roku Fundacja przekazała na pomoc potrzebującym  ponad 64 tys. zł. Początkowo, Zbigniew Zieliński przeznaczał na wypłatę stypendiów własne środki. W 2000 roku fundator odkupił od CPN-u bazę paliwową położoną na terenie jego posiadłości i uruchomił sprzedaż paliw płynnych. Dziś stanowi to główne źródło finansowania działalności statutowej Fundacji. W 2003 roku Zbigniew Zieliński przekazał Fundacji cały dorobek swojego życia oraz majątek rodziców nabyty w drodze spadku.  

Czyn Zbigniewa Zielińskiego jest przykładem dla innych fundatorów. W ubiegłym roku jubileuszu 20-lecia Fundacji, otrzymała ona znaczną kwotę w drodze spadku po zmarłym śp. Kazimierzu Michalskim, Honorowym Obywatelu Jarosławia, weteranie wojennym zamieszkałym od zakończenia II wojny światowej w Anglii. Dzięki temu liczba stypendiów w 2012 roku osiągnęła rekordową liczbę.

Fundacja, której od 2005 roku przewodniczy Pan Wiesław Kiełbowicz, cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia: statuetka Jarosława w 2005 roku, Medal Pro Memoria,  Honorowa odznaka Sybiraka,  dyplom uznania i statuetka Związku Inwalidów Wojennych.

 

Kategoria: Infrastruktura

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Bez ich zrozumienia i pomocy nie udałoby się zrealizować ważnego rozwiązania komunikacyjnego - łącznika obwodnicy z ul. 3-go Maja w sąsiedztwie huty szkła Jarosław. Jego przebieg zaprojektowany na terenach gminy wiejskiej Jarosław nie mógł być realizowany przez miasto. To władze Powiatu Jarosławskiego przejęły na siebie trudną rolę inwestora. W lutym 2011 r. doszło do podpisania umowy. Realizacja tej inwestycji była skomplikowanym połączeniem zadań: administracyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe i finansowych realizowanych przez Urząd Miasta Jarosławia. Z efektu tych prac  możemy korzystać od 24 maja br.  

Ale Powiat Jarosławski stworzył kolejne rozwiązanie, które sprzyja rozwojowi miasta i powiatu. Budowa tzw. drogi  granicznej, będącej przedłużeniem łącznika i połączeniem obwodnicy z ul. Strzelecką, a dalej z ul. Lotników i rondem w Tywoni pozwoliła na objazd miasta południową stroną.

Zarówno łącznik, jak i droga służą wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z centrum i doprowadzeniu go do przemysłowej dzielnicy miasta najkrótszą drogą wiodącą po jego obrzeżach. Nowe drogi: oddana do użytku 12-kilometrowa obwodnica, łącznik oraz droga graniczna stworzyły tak ważny układ komunikacyjny.

Ale obie inwestycje pochłonęły ogromne środki finansowe obu samorządów: miejskiego i powiatowego.

Łącznik o długości 472 m  kosztował budżet miasta Jarosławia 7 mln 900 tys. zł. Inwestycja dofinansowana została ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 kwotą 3 mln 651 tys. zł. W sumie jej budowa wyniosła 11 mln 551 tys. zł. Koszt wybudowanej od podstaw drogi granicznej wraz z przebudową m.in. linii wysokiego napięcia to 13 mln zł. 5 mln pochodziło z RPO Województwa Podkarpackiego, 8 mln zł przeznaczył Powiat Jarosławski z własnego budżetu.

Powiat jarosławski świętuje w tym roku 15-lecie swojego istnienia. Jego początki nie były łatwe. Zlecono mu zadania nad oświatą ponadgimnazjalną, służbą zdrowia, drogami, za którymi nie zawsze szły środki finansowe. Dziś powiat zaliczany jest do jednych z czołowych nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce. A wyrazem tego są wysokie miejsca zajmowane w rankingach. Tylko w 2012 r. w rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich znalazł się w pierwszej dziesiątce powiatów w Polsce, zajmując 8 miejsce. Doceniony został również Starosta Jarosławski Jerzy Batycki, zdobywając wyróżnienie dla najpopularniejszego starosty społeczności podkarpackiej w 2013 r.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65