Logo

Wzór i opis znaku: Jarosławski Park Kulturowy

Projekt graficzny znaku jest syntetycznym i plastycznym wynikiem analizy powtarzalnego i charakterystycznego dla Jarosławia motywu architektonicznego - arkady -  integralnie związanego z Jarosławiem i w pełni go identyfikującego. Wykorzystany w znaku kształt łuku -  motyw arkady - sugeruje renesansowe podcienia jarosławskich kamienic. Uzupełnieniem formy graficznej jest logotyp złożony z napisu „Jarosławski Park Kulturowy" określający program opieki obiektów o znaczących wartościach architektonicznych, artystycznych, historycznych i kulturowych.


Oznaczenia znaku:

Czcionka: Charlemagne STD
Kolor:

bordowy C-42 M-99 Y-97 K-5     R-134 G-41 B-42
zielony C-92 M-47 Y-95 K-15     R-7 G-89 B-55

 

Ochrona znaku

Pole ochronne znaku zakłada minimalną odległość od krawędzi, tekstu lub innych znaków graficznych w celu zachowania właściwej czytelności znaku bez naruszania jego wizualnych wartości. Odległość ta z każdej ze stron powinna równać się wysokości znaku bez logotypu.

Dla zachowania autentyczności znaku niedopuszczalne jest rozciąganie i zniekształcanie znaku.


Autor znaku: art. plastyk Damian Waliczek

 

Uwaga: Prawa autorskie do logo są własnością Urzędu Miasta. Korzystanie ze znaku możliwe jest tylko po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Burmistrza Miasta na podstawie złożonego wniosku.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65