Matki Boskiej Bolesnej oo.Dominikanów

Matki Boskiej Bolesnej oo.Dominikanów
ul. Dominikańska 25
telefon: (0-prefix-16) 621-33-70
Strona WWW:

www.jaroslaw.dominikanie.pl

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65