Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (157) / 2005

"Schizofrenia - Otwórzcie drzwi"
Fot. Iwona Międlar

Pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Jarosławskiego oraz Burmistrza Miasta Jarosławia w dniu 18 września br. obchodzono IV Ogólnopolski DzieŃ Solidarności z ludźmi chorymi na schizofrenię. Organizatorem drugiego już w Jarosławiu Dnia Solidarności z Osobami Chorymi za Schizofrenię był Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej. Uroczystość trwała kilka godzin, rozpoczęto ją od Mszy św. w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w intencji osób i rodzin dotkniętych schizofrenią. W Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury otwarto wystawę prac pacjentów Pracowni Rehabilitacji Psychiatrycznej przy SPZOZ oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pełkiniach "Schizofrenia - twórczość plastyczna". Wystawę otworzył dyrektor jarosławskiego SPZOZ dr Janusz Jaskuła. Komisarzem wystawy była Magdalena Rybicka i ona też przybliżyła obecnym klimat eksponowanych na wystawie prac oraz specyfikę twórczości osób dotkniętych schizofrenią.

Na całość obchodów Dnia Solidarności złożyły się prelekcje, prezentacja dwóch filmów (o akcji "Schizofrenia - Otwórzcie drzwi" oraz dokumentalny, w którym pacjenci sami opowiadali o doświadczeniu choroby w codziennym  życiu) oraz cześć artystyczna przygotowana przez mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Jarosławiu i Pełkiniach oraz młodzież działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury.

W uroczystościach wzięli udział: Dyrektor SPZOZ Janusz Jaskuła w roli gospodarza i organizatora, dyrektor DPS w Pełkinach Kazimierz Chudy, dyrektor DPS w Jarosławiu Alicja Kulesza, dyrektor Centrum Opieki Medycznej Janusz Szynal, Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski z Zastępcą Marianem Muzyczką, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz lekarze, psycholodzy, terapeuci zajmujący się problematyką schizofrenii i wszyscy zainteresowani przełamywaniem barier w podejściu do osób dotkniętych tą chorobą. Dyrektor Janusz Jaskuła w prelekcji powiedział, iż w Polsce problem schizofrenii jest traktowany bardzo zachowawczo, w naszym społeczeństwie funkcjonują stereotypy na temat tego schorzenia; według podanych przez niego informacji w Polsce jest 400 000 osób dotkniętych schizofrenią. "Postępowi medycyny niech towarzyszy przełamywanie barier; musimy przeciwdziałać stygmatyzacji tych osób, ponieważ aktywność w społeczeństwie ma dla chorych kluczowe znaczenie powodzeniu leczenia choroby" - w taki sposób podkreślił znaczenie prowadzenia akcji "Schizofrenia - Otwórzcie drzwi" dr Janusz Jaskuła dyr. SPZOZ. Program prowadzony jest od 1996 r., działa w 20. krajach, jego celem jest walka z piętnem i dyskryminacją ludzi dotkniętych chorobą. Jak podkreślał dr J. Jaskuła schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną i jest wyleczalna.

Iwona Międlar
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65