Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 10 (156) / 2005 » Szkoły podstawowe
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (156) / 2005

Szkoła podstawowa nr 7 (2005)
INWESTYCJE I REMONTY

Wymiana stolarki okiennej na kwotę 24.000 zł - pokryta w całości przez Gminę Miejską Jarosław.

OFERTY I OSIĄGNIĘCIA PLACÓWKI
  • szkoła otwarta, prowadzi koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, artystyczne, klub 4 - H, organizacje: TPD, Szkolny Klub Europejski, należy do Szkół Promujących Zdrowie,
  • organizuje półkolonie w okresie zimowym i letnim oferując atrakcyjne formy zajęć, w ramach opieki całoroczne dożywianie w świetlicy szkolnej,
  • osiągnięcia uczniów w konkursach miejskich i powiatowych: "Wawrzynek", miejski i powiatowy turniej wiedzy o ruchu drogowym, "Turniej Wiedzy o Jarosławiu" i in.,
  • biblioteka szkolna pełni funkcję centrum multimedialnego z dostępem do Internetu dzieci i rodziców. Dzięki udziałowi w projekcie "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych" współfinansowanym przez UE ze środków EFS, biblioteka otrzymała wyposażenie pracowni multimedialnej, Serwis szkolny: www.sp7jaroslaw.republika.pl zawierający informacje o historii szkoły, bieżących wydarzeniach i ofercie edukacyjnej został nagrodzony w konkursie Eduseek
  • wydaje gazetkę szkolną "Siódemeczka",
  • prowadzi działalność ekologiczną, organizuje akcje pozyskiwania surowców wtórnych, uczestniczy w konkursach ekologicznych: "Zbieraj surowce wtórne - recykling" - II miejsce w Jarosławiu i nagrodę w postaci 2. zestawów komputerowych, ogólnopolskim konkursie "Między łowiectwem a kulturą", w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Ekoplaneta" i w Krajowym Konkursie Klubów 4 - H "Technika w rolnictwie".
  • zorganizowała konkurs "Osobliwości przyrodnicze Europy" w ramach XII Spotkań Europejskich Jarosław 2005,
  • posiada szkolną pracownię komputerową, szkolny gabinet profilaktyczny, boisko sportowe, plac zabaw, ogródek geograficzny i "ogródek botaniczny.
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30