Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (156) / 2005

Szkoła podstawowa nr 7 (2005)
INWESTYCJE I REMONTY

Wymiana stolarki okiennej na kwotę 24.000 zł - pokryta w całości przez Gminę Miejską Jarosław.

OFERTY I OSIĄGNIĘCIA PLACÓWKI
  • szkoła otwarta, prowadzi koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, artystyczne, klub 4 - H, organizacje: TPD, Szkolny Klub Europejski, należy do Szkół Promujących Zdrowie,
  • organizuje półkolonie w okresie zimowym i letnim oferując atrakcyjne formy zajęć, w ramach opieki całoroczne dożywianie w świetlicy szkolnej,
  • osiągnięcia uczniów w konkursach miejskich i powiatowych: "Wawrzynek", miejski i powiatowy turniej wiedzy o ruchu drogowym, "Turniej Wiedzy o Jarosławiu" i in.,
  • biblioteka szkolna pełni funkcję centrum multimedialnego z dostępem do Internetu dzieci i rodziców. Dzięki udziałowi w projekcie "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych" współfinansowanym przez UE ze środków EFS, biblioteka otrzymała wyposażenie pracowni multimedialnej, Serwis szkolny: www.sp7jaroslaw.republika.pl zawierający informacje o historii szkoły, bieżących wydarzeniach i ofercie edukacyjnej został nagrodzony w konkursie Eduseek
  • wydaje gazetkę szkolną "Siódemeczka",
  • prowadzi działalność ekologiczną, organizuje akcje pozyskiwania surowców wtórnych, uczestniczy w konkursach ekologicznych: "Zbieraj surowce wtórne - recykling" - II miejsce w Jarosławiu i nagrodę w postaci 2. zestawów komputerowych, ogólnopolskim konkursie "Między łowiectwem a kulturą", w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Ekoplaneta" i w Krajowym Konkursie Klubów 4 - H "Technika w rolnictwie".
  • zorganizowała konkurs "Osobliwości przyrodnicze Europy" w ramach XII Spotkań Europejskich Jarosław 2005,
  • posiada szkolną pracownię komputerową, szkolny gabinet profilaktyczny, boisko sportowe, plac zabaw, ogródek geograficzny i "ogródek botaniczny.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65