Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (156) / 2005

Szkoła podstawowa nr 9 (2005)
INWESTYCJE I REMONTY

Placówkja stosunkowo nowa, nie wymagająca nakładów finansowych na remonty i modernizację.


OFERTY I OSIĄGNIĘCIA PLACÓWKI
  • działają koła zainteresowań przedmiotowych i artystycznych: teatralno - recytatorskie, wokalno - instrumentalne, taneczne,
  • uczniowiezdobywają nagrody, wyróżnienia i czołowe miejsca w konkursach i zawodach; m.in. X Konkurs Piosenki dla Dzieci "O złoty klucz do sławy"
  • II miejsce i wyróżnienie w "Konkursie Kolęd i Pastorałek", nagrody w kategoriach solistów i zespołów wokalnych w III Konkursie Piosenki Europejskiej - wyróżnienie w kategorii piosenka niemiecka; "Ścieżkami mojego miasta"- II miejsce, wyróżnienie; w XII Spotkaniach Europejskich "Osobliwości przyrodnicze Europy" - III miejsce i III miejsce w miejskich eliminacjach z wiedzy o ruchu drogowych,
  • działa zespół taneczny "Czendo", który poprzez naukę określonych tańców, układów choreograficznych rozwija wiedzę o kulturze i obyczajach regionu,
  • atmosfera pracy w szkole, mała liczba uczniów i indywidualne podejście do wychowanków sprzyjają ich wszechstronnemu rozwojowi, budowaniu poczucia własnej wartości,
  • szkoła o bardzo kameralnym chararkterze, klasy 13. - 16 osobowe pozwalają na bardzo dobrze prowadzone zajęcia.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65