Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (156) / 2005

Zespół Szkół Ogólnokształcących im Ks. Czartoryskich (2005)
INWESTYCJE I REMONTY

Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej oraz budynku częsći "B". Malowanie korytarzy i klatki schodowej. Koszty remontu na kwotę 100.000 zł poniesione przez Gminę Miejską Jarosław.
OFERTY I OSIĄGNIĘCIA PLACÓWKI
  • osiągnięcia w organizacji imprez: Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Wielka Galeria Artystyczna, Spotkania z Operą Narodową,
  • pozyskuje środki finansowe na rzecz Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu, osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących,
  • w czasie wakacji organizuje turnusy dla osób niepełnosprawnych, akcje letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin,
  • prowadzi Kwestę na Rzecz Ratowania Zabytków Starego Cmentarza,
  • na terenie należącym do szkoły został utworzony Ogród Botaniczny,
  • na terenie szkoły funkcjonują: studia WSEH z Łodzi, Szkoła Języków Obcych "PROMAR", Studium Detektywistyczne, Studium Policealne WSIiZ w Rzeszowie, Szkoła Muzyczna JAMAHA,
  • planowane jest utworzenie Izby Pamięci Patrona Bł. O. Michała Czartoryskiego OP i zorganizowanie stałej pomocy dla dzieci z rodzin biednych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • młodzież uczestniczy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Finaliści wojewódzkich konkursów: Małgorzata Żabińska, Marta Florek, Tomasz Michalczyk i Mateusz Wojtów - naucz. Wioletta Grzech - Kędzior (geografia), Maja Chronowska, naucz. Anna Barszczewska, Marta Zagrobelna - naucz. Anna Serwańska (biologia),
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65