Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (156) / 2005

Udane kolonie

Kolejny raz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Rejonowy w Jarosławiu przy współpracy kół parafialnych zorganizowało kolonie letnie dla dzieci ze świetlic środowiskowych, w miejscowości Stara Wieś koło Brzozowa.

W kolonii letniej uczestniczyły także dzieci zaproszone z polskich rodzin z Żółkwi na Ukrainie. Dzieci, oprócz odpoczynku, brały udział w rajdach turystycznych, wycieczkach krajoznawczych i wyjściach na krytą pływalnię.
Zaplanowane zadania zostały "zrealizowane przy udziale finansowym Województwa Podkarpackiego".

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
w imieniu własnym i dzieci
składa gorące podziękowanie Panom:
- Marszałkowi Leszkowi Deptuła,
- Wicemarszałkowi Mirosławowi Karapyta

za okazaną pomoc finansową.
Prezes SRK O/Jarosław
Konrad Fryda
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65