Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (156) / 2005

Wypoczynek letni
Wycieczki, obozy i kolonie/półkolonie dla dzieci i młodzieży z Jarosławia organizowane lub współorganizowane przez Urząd Miasta:
  1. Półkolonia w Szkole Podstawowej nr 7 w terminie od 27 czerwca do 1 lipca 2005 r. sfinansowana z budżetu miasta - uczestniczyło 75. dzieci. W programie znalazły się wycieczki i konkursy.

  2. Międzynarodowy Obóz Młodzieży z Miast Partnerskich JAROSŁAW 2005 w terminie od 27 czerwca do 7 lipca 2005 r. . W zajęciach organizowanych na obiektach MOSiR brała udział młodzież z Czech (Vyskov), Słowacji (Michalovce) i Jarosławia (15. dzieci z najwyższymi wynikami w nauce). Wypoczynek letni sfinansowany z budżetu miasta.

  3. Młodzieżowy Obóz w OKNICY - Mołdawia od 11 lipca do 23 lipca 2005r. z udziałem młodzieży gimnazjalnej z Polski i Mołdawii. Współorganizacja wyjazdu razem ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu i Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Ks. Czartoryskich w Jarosławiu.

  4. Jednodniowa wycieczka w Bieszczady dla 45. dzieci biorących udział w wakacyjnych zajęciach MOK oraz dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Jarosławiu.
Redakcja
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65