Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (156) / 2005

Strona tytułowa

Nowo mianowani nauczyciele

 

30 sierpnia br. w Sali Narad Urzędu Miasta pedagodzy, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego w lipcu br., złożyli uroczyste ślubowanie w obecności Przewodniczącego Rady Miasta Mariana Janusza, Burmistrza Miasta Janusza Dąbrowskiego, Przewodniczącej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu Janiny Turoczy, Przewodniczącego Komisji Zakładowej NZSS Solidarność Pracowników Oświaty Andrzeja Ćwierza oraz Dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta. Zobacz: informacje szczegółowe

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65