Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

W 104 rocznicę urodzin

O Nartowskiej - jak to bywa;
A po śmierci pamięć żywa.

Teraz Lidia - z góry zerka:
Kto w zastępstwie gra oberka?
Czy tradycję kultywują?
Polski folklor propagują?
Czy Ognisko utrzymają?
Jak Mu władze pomagają?
Co się z polskim tańcem dzieje?
Czym nas zachód dziś "zaleje"
(fragment wiersza O Nartowskiej)

20 marca 2004 r. w sali MOK odbył się kolejny koncert poświęcony rocznicy urodzin Lidii Nartowskiej - założycielki Ogniska Baletowego w Jarosławiu. W półtoragodzinnym programie przy pełnej sali, wystąpiły dzieci i młodzież zrzeszona w klasach i zespołach placówki, prezentując 24 różnorodne układy taneczne, kilka przyśpiewek ludowych oraz wierszy o patronce - recytowane przez Anię i Kamila, a pochodzące z książki Lidia Nartowska - życie, rodzina, twórczość i dziedzictwo (wydanej rok temu).

Całość programu została przygotowana przez nauczycieli placówki: Romana Burego, Annę Barszczewską, Lucynę Wyczawską, Henryka Iłowskiego, Zbigniewa Drewniaka, pod kierownictwem dyrektora placówki Marii Kus.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65