Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

Najważniejsze inwestycje

 

Nowa nawierzchnia chodników z kostki brukowej i stylowe oświetlenie ulic: Sobieskiego, Ormiańskiej oraz części ul. Wąskiej, zdecydowanie podniosło komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz estetykę tej bardzo ruchliwej części Starówki.
Na zdjęciu: fragment odnowionej ul. Sobieskiego.

 

 

 

Pomimo dużych trudności realizacyjnych i opóźnień związanych z wejściem głównego realizatora RESBUD S.A. Rzeszów w układ upadłościowy, budowa krytej pływalni przy ul. Sikorskiego znajduje się w końcowej fazie realizacji, przed rozpoczęciem rozruchu.
Na zdjęciu: Kryta pływalnia (na pierwszym planie basen otwarty).

 

Przy ul. Pruchnickiej wyremontowany został mur ogrodzenia cmentarza z I wojny światowej, połączony z odtworzeniem zniszczonej bramy wjazdowej (koszty remontu pokryte zostały częściowo z dotacji Wojewody Podkarpackiego). Planowane dalsze prace porządkowe terenu tego cmentarza pozwolą na właściwe uszanowanie szczątków pochowanych tam żołnierzy, podniosą też estetykę tego rejonu miasta.
Na zdjęciu: fragment muru podczas prac remontowych.

 

Zabezpieczony słupkami łańcuchowymi, nowy chodnik na odcinku od ul. Pruchnickiej do łącznika od tunelu PKP oraz schody na skarpie, zdecydowanie podniosły bezpieczeństwo pieszych w tym bardzo ruchliwym - zwłaszcza w dni targowe - rejonie miasta.
Na zdjęciu: Nowy chodnik przy ul. Elektrownianej

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65