Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

Mała Kapela Gorących Serc

W dniu 17 listopada 2003 roku w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu medycznego zakupionego z funduszy zebranych z kwest mieszkańców Jarosławia i Powiatu Jarosławskiego 19 stycznia br. podczas trwania akcji charytatywnej Mała Kapela Gorących Serc.

Celem tegorocznej kwesty było wyposażenie Karetki Reanimacyjnej Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu. W uroczystości udział wzięli: Janusz Kołakowski - Wicestarosta Jarosławski, Marian Janusz - Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia, Marek Lechowicz - Burmistrz Miasta Radymna, Urszula Słychań - Wysocka - Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, pracownicy Pogotowia Ratunkowego, przedstawiciele sztabu organizacyjnego Małej Kapeli, Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia i Komendy Hufca ZHP w Jarosławiu. Sprzęt medyczny przekazany przez Małą Kapele Gorących Serc Pogotowiu Ratunkowemu przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu to: Defibrylator BPH/ACLS/PCSPO2/ wraz z osprzętem oraz Aparat Resuscytacyjny.

Bartosz Kłoda
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65