Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

Nowe numery telefonów w Urzędzie Miejskim
Nr telefonu Wydział
6248700
6248704
Centrala
6248701
6248702
6248703
Sekretariat Burmistrza
6248705 Sekretarz Miasta
6248706 Kierownik USC
6248707 Skarbnik Miasta
6248708 Przewodniczący Rady Miasta
6248709 Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
6248710
6248711
6248712
6248713
6248714
Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Referat Administracyjno-Gospodarczy
6248715 Kancelaria Urzędu Miasta
6248716 Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Referat Kadr i Kontroli
6248717
6248718
Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Referat ds. Obsługi Rady Miasta
6248719 Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Przyrody
6248720 Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Przyrody - Referat Planowania Przestrzennego
6248721 Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Przyrody - Referat Ochrony Środowiska i Przyrody
6248722 Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej
6248723
6248724
6248725
Wydział Infrastruktury Technicznej
6248726 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
6248727
6248728
6248729
6248730
Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
6248731
6248732
6248733
Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Referat Mieszkalnictwa
6248734 Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
6248735
6248736
6248737
6248738
6248739
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Działalnosci Gospodarczej
6248741
6248742
Urząd Stanu Cywilnego
6248743 Biuro Prasowe
6248744 Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
6248745 Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
6248746 Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
6248747
6248748
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
6248749 Komendant Straży Miejskiej
6248750
6248751
6248752
Straż Miejska
6248753 Naczelnik Wydziału Finansowego
6248754
6248755
6248756
6248757
6248758
6248759
6248760
6248761
Wydział Finansowy
6248762 Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Współpracy Europejskiej
6248763 Radca Prawny
6248765 FAX
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65