Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

Centrum Pracy w nowej siedzibie
Od l maja br. Centrum Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu prowadzi swoje usługi doradczo - szkoleniowe w nowej siedzibie (Starostwo Powiatowe, III piętro, pok. nr l i 2 - dawne pomieszczenie SANEPiD). W ramach Centrum funkcjonuje Klub Pracy, Sala Informacji Zawodowej dla uczniów i bezrobotnych oraz Klub Pracy. Dwie duże sale, z których jedna przeznaczona jest dla celów dydaktycznych, służą również realizacji porad indywidualnych i procesów grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Telefony do Centrum Pracy (PUP): 621 26 37 i 621 21 88. Szereg informacji o celach i zadaniach ustawowych poradnictwa zawodowego, Klubu Pracy, o warsztatach dziennikarskich i innych formach pracy z bezrobotnymi można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.pup.jaroslaw.pl.

Centrum Pracy dysponuje biblioteką, wideoteką, narzędziami diagnos-tycznymi. Udziela pomocy w projektowaniu własnej kariery zawodowej.

Henryk Grymuza
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65