Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

Zmiany w PGKiM
Informuję, że w głoszonym dnia 26 lutego 2003 r. konkursie na stanowisko Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. udział wzięło 13 kandydatów. W pierwszym etapie, który odbył się 28 marca br. Komisja Konkursowa przeprowadziła test składający się z 18 pytań na temat problemów ekonomicznych i podatkowych, jak również funkcjonowania spółek handlowych. Sześciu kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu rozmów bezpośrednich z członkami Komisji. Najwięcej, bo 9 punktów otrzymał mgr Zenon Wajda.
Następnie Komisja Konkursowa wyłoniła czterech kandydatów. Równorzędną liczbę punktów (po 15) uzyskali: mgr inż. Ryszard Konarski oraz mgr inż. Krzysztof Sopel.
Zaakceptowałem decyzję Komisji i powołałem na Prezesa PGKiM p. Ryszarda Konarskiego, zaś na Zastępcę Prezesa p. Krzysztofa Sopla.
Burmistrz Miasta
Janusz Dąbrowski
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65