Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

Tydzień z Unią Europejską w PG 1 w Jarosławiu
W dniach od 7 do 11 kwietnia w naszej szkole w ramach tygodnia poświęconego prezentacji krajów członkowskich UE, można było podziwiać wystawę obrazującą piękno krajobrazów i zabytki tych krajów, przygotowaną przez pp. Zofię Szewczyk, Agnieszkę Wendycz, Jadwigę Wałecką, Martę i Andrzeja Zadorożnych.

Szkołę zdobiły plakaty: "Moja szkoła w UE", "Polska w UE", "Nasz dom Europa", "UE - znam i wybieram", "Euro - waluta wspólnej Europy", "Młodzi w Unii Europejskiej". Każdy uczeń otrzymał ulotki o tytułach takich jak plakaty.

W czasie tygodnia w szkole rozbrzmiewała muzyka kompozytorów europejskich, a zainteresowani uczniowie i nauczyciele mogli poznać ich biografie, które przygotował pan Lesław Ledwożyw wspólnie z kółkiem muzycznym.

36 uczniów, 31 marca, wzięło udział w 1 etapie konkursu wiedzy o krajach unijnych, do którego pytania opracowała p. Marta Zadorożna. Uczniowie z Koła Europejskiego pod kierunkiem p. Zofii Szewczyk przygotowywali się do debaty ,, Czy warto przystąpić do Unii Europejskiej" oraz do programu ,,Ojczyzną jest język''.

Wszyscy uczniowie obejrzeli prezentacje krajów UE przedstawione przez kilkuosobowe zespoły klasowe pod kierunkiem wychowawców. W bibliotece wyeksponowano publikacje dotyczące krajów i struktury UE, a relacje z przebiegu Tygodnia z UE ukazywały się na gazetce ściennej ECHO JEDYNKI, redagowanej przez kółko dziennikarskie. Wydana została okolicznościowa GIMZETKA opracowana przez zespół uczniów pod kierunkiem pp. Barbary Sudzińskiej i Barbary Śliwy. Koordynatorem działań związanych z Tygodniem Europejskim na terenie naszej szkoły była Zastępca Dyrektora Elżbieta Śliwińska.

Akcentem kończącym Tydzień z Unią było Święto UE, które odbyło się 11 kwietnia 2003. Zaproszeni goście, p. Kazimierz Wilczyński, p. Artur Tutka, panie Bożena Dobosz i Marta Bartnik z Punktu Informacyjnego UE przy UM Jarosławia opiekunowie SKE, dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie obejrzeli program "Ojczyzną jest język", byli świadkami debaty poświęconej plusom i minusom wstąpienia Polski do UE, kibicowali Ł. Olejarce, M. Fortunie, G. Wąsaczowi i K. Jeżowskiej, finalistom Konkursu Wiedzy o Krajach UE. Podziwiali piękne stroje narodowe i regionalne krajów UE oraz prezentacje przygotowane przez poszczególne klasy. Tydzień z UE wzbogacił wiedzę o 15 krajach europejskich i dostarczył wielu emocji uczniom jak i nauczycielom.

Opiekun Szkolnego Koła Dziennikarskiego
Marta Zadorożna
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65