Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (124) / 2003

Obawy mieszkańców Rynku

W kolejnej debacie na temat wyprowadzenia ruchu kołowego z Rynku, która odbyła się 25 marca 2003 r. uczestniczyli mieszkańcy Rynku, osoby prowadzące działalność gospodarczą na tym terenie, przewodnicy turystyczni, Henryk Łoziński projektant z Firmy ABAKUS w Jarosławiu, a także Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski oraz jego zastępcy: Tadeusz Pijanowski i Marian Muzyczka. Burmistrz nawiązał do spotkania z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, którzy przestrzegają przed katastrofą budowlaną, jaka może nastąpić na Rynku pod wpływem wstrząsów wywołanych przez przejeżdżające samochody. Zaprezentował obecny stan komunikacji na Rynku, planszę ukazującą wykorzystywane do tej pory miejsca parkingowe oraz dwie wersje ogólnej koncepcji, która jest przedmiotem dyskusji społecznej. Podczas spotkania podnoszono konieczność utworzenia bezpiecznych parkingów dla samochodów, które są własnością mieszkańców Rynku. Na uwagę zasługuje propozycja p. Kazimierza Wilczyńskiego dotycząca możliwości wykorzystania w godzinach popołudniowych i nocnych parkingu położonego za Domem Handlowym "Centrum".

Uczestnicy debaty przekonywali, że głównym powodem zagrożenia kamienic jest złe odwodnienie i nieszczelność bruku.

Tematem poruszanym podczas spotkania był także bałagan jaki jest widoczny szczególnie w niedziele. Porozrzucane śmieci, czy rozbite butelki nie stanowią dobrego wizerunku naszego miasta. Ponadto odczuwany jest brak poczucia bezpieczeństwa, alkoholizm i wulgaryzmy. Wspomniano też o konieczności zorganizowania placu zabaw dla dzieci.

Uwagi mieszkańców projektant uwzględni w opracowywaniu bardziej szczegółowej koncepcji. Burmistrz Janusz Dąbrowski zapowiedział, że od 1 czerwca 2003 r. ruch kołowy w Rynku będzie ograniczony.

Zofia Krzanowska
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65