Nasze wydawnictwa

kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007

Wnioski na rewitalizację kamienicy Attavantich złożone w Ministerstwie

Zabytkowa kamienica Attavantich - wymaga renowacji i ożywienia, aby mogła zacząć tętnić na nowo życiem i stojąc w cieniu renesansowej Kamienicy Orsettich tworzyć z nią piękny duet - zakątek włoskiego renesansu w południowo-wschodniej Polsce. Środki niezbędne do przeprowadzenia inwestycji Gmina Miejska Jarosław stara się uzyskać z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

16 kwietnia br. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie został złożony wniosek aplikacyjny do w/w Mechanizmów na dofinansowanie zadania opracowanego przez Gminę Miejską Jarosław pod nazwą Rewitalizacja Kamienicy Attavantich w Jarosławiu.

Całkowity koszt projektu zamyka się kwocie 1.020.150 euro, w tym aplikujemy o środki w wysokości 867.127,50 euro. Daje to 85% całości przedsięwzięcia.

Przedmiotem projektu rewitalizacji Kamienicy Attavantich jest wykonanie przebudowy, modernizacji i adaptacji obiektu na cele kulturalne, tak by przywrócić jej dawną świetność. W części parterowej budynku planowane jest utworzenie Centrum Informacji Turystycznej, I piętro przeznaczone będzie na sale wystawiennicze, natomiast na II piętrze w tzw. "sali lustrzanej" będą pomieszczenia dla działalności zespołów artystycznych z przeznaczeniem na prowadzenie przez nie warsztatów tanecznych, ćwiczeń itp.

Po wykonaniu rewitalizacji obiekt spełni warunki techniczne i użytkowe wymagane przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dot. ochrony zabytków (kamienica wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem A-438 decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków w 1991 r.).

"Renowacja Kamienicy Attavantich jest szczególnym priorytetem mojej kadencji. Bardzo zależy mi na jej odnowieniu i przywróceniu właściwej roli w życiu kulturalnym miasta. Proszę nie zapominać, że pierwszą siedzibą jarosławskiego muzeum była właśnie ona, tutaj w okresie międzywojennym mieściła się szkoła muzyczna, ale także podczas remontu Ratusza Kamienica Attavantich była siedzibą Urzędu Miasta" - komentuje burmistrz Andrzej Wyczawski.

Iwona Międlar
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65