Nasze wydawnictwa

kwiecień-maj, nr 4-5 (174-175) / 2007

Prace na ulicy Piekarskiej

0 maja 2007 r. w Jarosławiu odbyło się jedno z roboczych spotkań poświęcone planowanej na ulicy Piekarskiej Galerii - Nowe Miasto /Nowe Centrum. Tym razem w spotkaniu z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim i zastępcą Stanisłwem Misiągiem, radną Marta Batiuk i naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Jerzym Śliwą uczestniczyli eksperci prowadzący Centrum Handlowe Ferio - Galerię Zielona w Puławach na czele z prezesem spółki Adamem Wicherem.

W Puławach funkcjonujące centrum handlowo - kulturalne powstało w oparciu głównie o polski kapitał, Centrum Handlowe Ferio stworzyło Galerie Zieloną, która powstała na 15.000 m.kw.

Zespół ekspercki spotkał się z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim, przeprowadzona była także wizja lokalna na terenach przy ulicy Piekarskiej, podczas której można było rozeznać rozmieszczenie planowanych obiektów.

Adam Wicher - prezes zarządu spółki Galeria Zielona - Centrum Handlowego Ferio dzielił się doświadczeniami z funkcjonowania w Puławach galerii.

"Do końca lipca br. planujemy rozpatrzeć wszelkie oferty dla obiektu handlowo-kulturalnego, które powstanie w naszym mieście" - komentuje Andrzej Wyczawski - burmistrz.

Iwona Międlar
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65