Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (119) / 2002

"Do Ciebie się uciekamy"
Przepełnione ufnością słowa tej bardzo znanej pieśni Maryjnej stanowią tytuł i zarazem motto, otwartej 25 października br. wystawy w jarosławskim muzeum, poświęconej kultowi Matki Bożej. Zgromadzone w sali wystawowej m. in. obrazy, feretrony i szaty liturgiczne, w pomysłowy sposób opisane zostały cytatami z Litanii do Bożej Matki. Ułatwia to zrozumienie symboliki zawartej w poszczególnych wizerunkach. Jak podkreślił uczestniczący w uroczystości otwarcia wystawy Ks. Biskup Bolesław Taborski, diecezja przemyska słynie ze szczególnego uwielbienia Matki Bożej. Potwierdzeniem tego są bardzo liczne w jej granicach Sanktuaria Maryjne z koronowanymi obrazami i figurami. Jarosław i jego okolice są tego najlepszym przykładem. Nadzwyczaj licznie zgromadzeni goście z wielkim zainteresowaniem wysłuchali bardzo ciekawego komentarza do wystawy, wygłoszonego przez jej pomysłodawczynię i organizatorkę, starszego kustosza p. Krystynę Kieferling. Nastrojową oprawę plastyczną przygotowała p. Agata Woźniak - Niemkiewicz. Wystawa - do odwiedzenia której gorąco zachęcam - czynna będzie do końca lutego 2003 r.
Zbigniew Zięba
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65