Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (99) / 2001

Strona 16
Propozycje współpracy

2 lutego br. na spotkanie z Zarządem Miasta przybyło ok. 30 dyrektorów przedsiębiorstw i zakładów pracy. Przewodniczący Zarządu Jan Gilowski otwierając zebranie powiedział: "Żyjemy w tym mieście, cieszymy się jego sukcesami i ubolewamy nad jego problemami. To miasto z kolei, żyje dzięki firmom, które Państwo reprezentują. Zainicjowałem dzisiejszą naradę, gdyż pragnę zaprosić do współpracy, szczególnie w dziedzinie promocji". Szczegółowo omówił plany związane z poprawą infrastruktury, koniecznością budowy basenu krytego i zadania wynikające z ekologii. Przedstawił zaawansowanie prac dotyczących projektowania i dokumentacji obwodnicy. Nadmienił, że w tym roku nastąpi oddanie do użytku budynku komunalnego, zaś w trakcie realizacji znajduje się blok budowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Osobny rozdział informacji dotyczył programu "Bezpieczne miasto", w ramach którego do 10 kwietnia br. zainstalowanych zostanie 7 kamer video monitorujących najbardziej niebezpieczne miejsca.

Ważnym elementem we wspólnym promowaniu miasta i zakładów pracy są nawiązane i stosunki partnerskie z miastami: Michalovce, Orange, Dingelstädt, Vyskov.

Imprezy kulturalne i sportowe, wśród których coraz więcej posiada zasięg ogólnopolski omówił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Bogdan Wołoszyn. W trakcie dyskusji proponowano, by foldery o Jarosławiu były drukowane przez firmy miejscowe, które mają już profesjonalne oprogramowanie i potrzebny sprzęt. Pytano też o tereny przeznaczone do ewentualnego zagospodarowania i zgłaszano trudności, jakie na co dzień towarzyszą głównie małym przedsiębiorstwom.

Zofia Krzanowska
Anna Jenke - patronką Biblioteki Szkolnej


We środę 14 lutego 2001 r. w Szkole Podstawowej Nr 11 odbyła się wewnętrzna uroczystość nadania Bibliotece Szkolnej imienia Służebnicy Bożej Anny Jenke. Program słowno - muzyczny o tematyce religijno - patriotycznej przygotowała p. Maria Kuźniar. Dzieci zapisały dobre postanowienia i umieściły je w serduszkach, które wraz z darami ofiarnymi zostały złożone podczas Mszy św. w Kolegiacie Jarosławskiej w rocznicę śmierci Anny Jenke. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke z prezesem p. Zofią Tkaczyk. S. Bernadeta Lipian - niezmordowana orędowniczka sprawy beatyfikacji A. Jenke opowiadała o pracy, jaką prowadziła Służebnica Boża z młodzieżą, nauczyła też zebranych piosenki lubianej przez "bohaterkę" spotkania. Siostra, która - jak mówi "stara się naśladować Annę" przyniosła słodycze i przekazała do Biblioteki Szkolnej książki oraz kwartalnik "Słoneczna Skała". W SP 11 działa Szkolne Koło Przyjaciół Anny Jenke. Proponowała młodzieży, by odkrywała dobro w drugim człowieku i zachęcała swoich rówieśników do dobrych uczynków.

Zofia Krzanowska
PLEBISCYT ZAKOŃCZONY!


Niezwykle emocjonująca była końcówka głosowania w XI Plebiscycie (ostatnim w drugim tysiącleciu) na Najpopularniejszego - Najlepszego Sportowca i Trenera-Wychowawcę Młodzieży Miasta Jarosławia w 2000 r. Ogółem w Plebiscycie zgłoszono 11 sportowców, zawodników i 4 trenerów.

Na Plebiscyt napływały kupony konkursowe z terenu całej Polski jak również z zagranicy (Ukraina, Słowacja). Łącznie nadesłano 1.003 kupony, w tym 767 ważnych.

NAJLEPSZYMI-NAJPOPULARNIEJSZYMI SPORTOWCAMI 2000 ROKU

wolą głosujących zostali wybrani:

I miejsce - Edyta DOBRZYŃSKA, piłka ręczna SPR Jaroslavia, 2.737 pkt,
II miejsce - Piotr SZCZOTKA, piłka koszykowa MKS ZNICZ, 2.554 pkt,
III miejsce - Daniel BARTŁOMOWICZ, piłka nożna JKS, 1.591 pkt,
IV miejsce - Świetłana KOWALCZUK, piłka ręczna SPR Jaroslavia, 1.302 pkt,
V miejsce - Kinga GAWŁOWICZ, piłka ręczna SPR Jaroslavia, 862 pkt.

W dalszej kolejności miejsca zajęli:
VI - Małgorzata Byzdra, 769 pkt,
VII - Adam Fabiński, 567 pkt,
VIII - Grzegorz Szczotka 436 pkt,
IX - Kamil Dziukiewicz, 378 pkt,
X -Tomasz Fortuna 312 pkt,
XI - Konrad Zieliński 210 pkt.

NAJLEPSZY - NAJPOPULARNIEJSZY TRENER-WYCHOWAWCA
MŁODZIEŻY MIASTA JAROSŁAWIA

I miejsce - January PAŁYS, piłka ręczna kobiet SPR Jaroslavia, 470 pkt,
II miejsce - Stanisław GIERCZAK, piłka koszykowa MKS ZNICZ, 122 pkt,
III miejsce - Jerzy DANIŁO, piłka nożna JKS Jarosław, 104 pkt,
IV miejsce - Andrzej DZIUKIEWICZ, tenis stołowy PKS Kolping, 71 pkt.

Laureaci plebiscytu otrzymali okolicznościowe puchary oraz dyplomy ufundowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia oraz inne nagrody rzeczowe od sponsorów i przedstawicieli klubów sportowych.

Organizatorami tej ciekawej, cieszącej się dużą popularnością imprezy są: Urząd Miasta Jarosławia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, Redakcja Dziennika Regionalnego "Super Nowości" w Rzeszowie.

Marek Piotrowski
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65