Nasze wydawnictwa

lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000

Strona 10.1
Jarosławska oswiata

Kilkanaście dni temu zakończył się rok szkolny 1999/2000, rok szczególnie wytężonej pracy dla dyrektorów, Rad Pedagogicznych i uczniów, początek funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Po raz ostatni żegnaliśmy ósmoklasistów, po raz pierwszy otwieraliśmy drzwi dla uczniów jarosławskich gimnazjów. Nauczyciele włożyli wiele pracy i wysiłku, by dostosować swoją dotychczasową wiedzę, do nowych programów nauczania, do nowych siatek godzin uwzględniających połączenie kilku przedmiotów w bloki. Pomogło im w tym doświadczenie i dobre przygotowanie merytoryczne do pracy z młodzieżą.

75% nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, w naszym mieście, posiada wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, a 14% wykształcenie wyższe zawodowe. Wykształcenie pozostałych kształtuje się na poziomie studium nauczycielskiego. W gimnazjach 92% nauczycieli to magistrowie, a tylko 18 % to nauczyciele z wykształceniem wyższym zawodowym. Większość nauczycieli ponadto ukończyło studia podyplomowe w zakresie nauczania pokrewnego przedmiotu. Co roku wkładają oni wiele serca w proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia Polaków. Za trud i zaangażowanie włożone w proces dydaktyczno - wychowawczy, pomimo wielu przeciwności losu, pragnę wszystkim serdecznie podziękować.

Wiele niepokoju wśród pedagogów, budzą pogłoski o grupowych zwolnieniach nauczycieli, związanych z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego. Wspólnie z dyrektorami szkół udało się skoordynować działania w taki sposób, że tylko trzech nauczycieli w nowym roku szkolnym pozostanie bez pracy. W porównaniu z zastraszającymi danymi z innych miast Województwa Podkarpackiego, jest to znikomy procent, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że dla tych osób jest to osobisty dramat.

Nauczyciele, którym brakowało do pensum kilku godzin, zostali skierowani do uzupełniania etatu w dwóch, a nawet w trzech placówkach, by zachować zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.

Dużym problemem jest brak możliwości zatrudnienia w miejskich placówkach oświatowych, absolwentów wyższych uczelni pedagogicznych. Jednak przede wszystkim staramy się zapewnić pracę nauczycielom już pracującym zawodowo.

Co jest powodem braku zatrudnienia wśród nauczycieli?
Na pewno nie wprowadzana reforma oświaty. Pamiętajmy, że wprawdzie zlikwidowane zostały klasy siódme i ósme w szkołach podstawowych, ale utworzyliśmy 3-letnie gimnazja, a więc w konsekwencji zyskaliśmy jedną klasę w cyklu nauczania. Ogólnopolskim powodem redukcji zatrudnienia wśród nauczycieli są wskaźniki demograficzne, o zmniejszającej się ilość urodzeń dzieci w kolejnych latach. W roku szkolnym 1997/98 w naszych placówkach uczyło się ok. 6300 dzieci i młodzieży, a w roku 1999/ 2000 było ich zaledwie 5700. Do roku 2004 liczba uczących się dzieci zmaleje o kolejne 500 osób.

Mniejsza ilość dzieci wiąże się bezpośrednio z koniecznością redukcji zatrudnienia. Utrzymując tę samą ilość etatów, na przestrzeni ostatnich trzech lat, Zarząd Miasta podjął decyzję o zmniejszeniu ilości dzieci w oddziałach szkolnych. Średnia liczba dzieci w oddziale w roku 1997 to 24,6, a w roku bieżącym, już tylko 22,8. Jest to zjawisko bardzo pozytywne, wskazujące na zwiększający się komfort pracy nauczycieli, mających lepszy kontakt z każdym dzieckiem w klasie. Musimy jednak pamiętać, że ze względu na to, że subwencja oświatowa przekazywana przez MEN, wyliczana jest na podstawie ilości dzieci w szkołach, nie można w nieskończoność zmniejszać liczebności oddziałów, gdyż znacznie wzrosną koszty utrzymania szkół, wyrównywane z budżetu miasta.

Mam nadzieję, że na skutek prawidłowej polityki kadrowej prowadzonej wspólnie z dyrektorami szkół, oraz korzystne warunki przejścia na emeryturę nauczycieli z trzydziestoletnim stażem pracy, ograniczone zostanie do minimum zwalnianie nauczycieli z powodu redukcji etatów.

Nauczycielom i młodzieży jarosławskich szkół i przedszkoli, życzę wiele słonecznych dni i miłego wakacyjnego wypoczynku.

Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Bogdan Wołoszyn
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65