Nasze wydawnictwa

lipiec-sierpień, nr 8-9 (92-93) / 2000

Strona 12

50 lat temu zdawali mature absolwenci
Liceum Ekonomicznego w Jaroslawiu

 

24 czerwca 2000 r., w 50. rocznicę zdania egzaminu dojrzałości, przed kościołem farnym spotkali się absolwenci LE. Była to druga matura w Liceum Ekonomicznym po II wojnie światowej. Dyrektorem szkoły był Władysław Hnatow, natomiast katechetą ks. Jakub Walter. W dwóch klasach żeńskich i jednej męskiej było 120 absolwentów. Wychowawczynią obu klas żeńskich była prof. Lidia Herman, a męskiej prof. Zbigniew Mrowiec. Dzisiaj już niestety naszych wychowawców, profesorów nie ma. Nie żyje również 30 naszych koleżanek i kolegów. Niektórzy z nas uczestniczyli w ubiegłym roku w 75-leciu szkoły, która wcale nie przypominała nam tej naszej. Zmieniono wnętrze, wystrój, a i atmosfera też nie taka. Minęło przecież pół wieku, czas zaciera ślady tamtych dni, a my wciąż szukaliśmy naszych klas, w których spędziliśmy piękne młodzieńcze lata. Nie interesowano się naszym rocznikiem, pomimo, iż na jednej z klas była wywieszka - rok 1950. Oczekiwaliśmy jakiegoś szacunku, ale niestety starsi absolwenci, z oszronionymi włosami, z przygaszonym blaskiem w oczach byli tam niepotrzebni. Opuszczaliśmy naszą szkołę z ogromnym rozgoryczeniem, żalem, wręcz z łezką w oku, być może na zawsze. Właśnie wtedy postanowiliśmy, że za rok spotkamy się w swoim gronie bez kontaktu z naszą szkołą.

I oto przyjechały koleżanki i koledzy z różnych stron Polski: z Warszawy, Krakowa, Katowic, Opola, Gliwic, Szczecina i wielu innych miejsc. Było nas w sumie 43 osoby. W Kolegiacie Jarosławskiej dziękowaliśmy Bogu za wiele doznanych łask, za możliwość spotkania po 50. latach i modliliśmy się za naszych profesorów, wychowawców, koleżanki i kolegów. Mszę św. sprawował ks. Grzegorz z Kolegiaty, który również wygłosił homilię wyrażającą słowa szacunku dla nas. Ten młody ksiądz był ogromnie wzruszony i patrząc na nas mówił, że takiej więzi koleżeńskiej już dzisiaj nie ma.

Z kościoła pojechaliśmy specjalnym autobusem do Ośrodka Rekreacyjnego im. Ojca Pio w Radawie, gdzie opowiadaniom o sobie i profesorach oraz wspomnieniom przygód nie było końca. Oczywiście było też ognisko i pieczenie kiełbasy. Wieczór spędziliśmy już w Jarosławiu na wspólnej kolacji przy lampce szampana i muzyce. Rozstawaliśmy się z żalem i świadomością, że spotkanie w takim gronie już się nie powtórzy. Do końca życia w pamięci pozostanie koleżeńskie spotkanie w Roku Jubileuszowym.

Zofia Garczyńska

UCZELNIA NA PIĄTKĘ


Pięciolecie działalności dydaktycznej obchodzi Policealne Studium Zawodowe w Jarosławiu Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Uczelnia działa w ramach konsorcjum edukacyjno - doradczego Polski południowo - wschodniej, które tworzą: SPP w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Rzeszowska Szkoła Menedżerów, Liceum Ogólnokształcące SPP w Rzeszowie, Centrum Korespondencyjne EURO - INFO, Rzeszowska Sieć CWB w Rzeszowie, Jarosławiu i Sanoku oraz Policealne Studia Zawodowe w Rzeszowie, Jarosławiu, Dębicy, Leżajsku i Zamościu. PSZ kształci słuchaczy w ramach dwóch kierunków - informatycznego i ekonomicznego. Pierwszym dyrektorem studium był Dariusz Woźniak. Obecnie placówką kieruje Agnieszka Siwoń.

- Każda wielokrotność pięciu lat skłania do refleksji i przemyśleń. - powiedziała podczas uroczystego jubileuszu dyrektor A.Siwoń. - To nasze pięciolecie służy integracji i bardziej uroczystemu podsumowaniu roku szkolnego. Podsumowanie to miało miejsce 3 lipca 2000. Obecni byli przedstawiciele władz miejscowych, osoby reprezentujące SPP, wielu innych gości, w tym nauczycieli oraz słuchacze - absolwenci.

PSZ w Jarosławiu rozpoczęło swoją działalność 23.09.1995 r. Uprawnienia szkoły publicznej nadano studium 15.12.1996 r. Dyrektor studium mocno zaakcentowała, że konsorcjum, w skład którego wchodzi PSZ w Jarosławiu preferuje czynne uczestnictwo w procesie umacniania pozycji regionu południowowschodniego na mapie gospodarczej Polski poprzez realizację i promocję przedsięwzięć w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, doradczych, prowadzenia badań i doradztwa dla potrzeb instytucji i przedsiębiorstw. Dodała, że sukcesem szkoły jest wypromowanie ponad 200 absolwentów, dbałość o wysoką jakość kształcenia, doskonalenie programów edukacyjnych oraz wypracowanie systemu stypendialnego. Dzięki współpracy z WSIiZ w Rzeszowie osoby uczące się w studium mają możliwość przystępowania do egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego i niemieckiego oraz korzystania z biblioteki i czytelni WSIiZ. Ważna jest również zbieżność podstawy programowej z programem WSIiZ oraz istnienie preferencji dla absolwentów PSZ w przyjęciu do WSIiZ (m.in. brak postępowania kwalifikacyjnego, 30% obniżka czesnego w I semestrze studiów).

Podczas uroczystości głos zabrali: prezes SPP Jan Andreasik, Pełnomocnik Zarządu SPP ds. PSZ Władysław Czajka, Naczelnik Wydziału Oświaty UM Bogdan Wołoszyn, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Kazimierz Ziobro, dyrektor Jarosławskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Woźniak, wyrażając wiele miłych słów o roli edukacyjnej PSZ oraz przekazując życzenia nauczycielom i słuchaczom. Wyróżniającym się słuchaczom i nauczycielom oraz osobom zasłużonym dla studium wręczono okolicznościowe dyplomy oraz złote i srebrne odznaki PSZ.

Henryk Grymuza

 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65