Nasze wydawnictwa

kwiecień - wydanie specjalne, nr 88 (4) / 2000

Strona 7.2

Specjalnie dla młodych organizowane są Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, które odbywają się na przełomie maja i czerwca.

Dużą imprezą w Jarosławiu jest również Zlot Motocykli Ciężkich i Zabytkowych; a także lipcowy Jarmark "Country". Bardzo lubiane są także - organizowane cztery razy w roku - Jarosławskie Jarmarki Muzyczne.

To tylko część (te największe, najbardziej znaczące) imprezy, którymi żyje Jarosław, na które przyjeżdżają goście nie tylko z całego regionu, ale i z Polski.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65