Nasze wydawnictwa

kwiecień - wydanie specjalne, nr 88 (4) / 2000

Strona 4
Władze miasta Jarosławia

 
Zarząd Miasta:
Jan Gilowski - Przewodniczący
Zbigniew Piskorz
Robert Wiśniewski
Elżbieta Ćwierz-Superson
Andrzej Wyczawski
Zenon Wajda
Piotr Warzecha
Rada Miasta:
Janusz Szkodny - Przewodniczący,

Witold Garczyński - Zastępca,
Jarosław Pagacz - Zastępca,
Stanisław Sobocki Zastępca,
Stanisław Babinetz,
Henryk Babiś,
Janusz Bochenek,
Elżbieta Ćwierz - Superson
Małgorzata Dankiewicz,
Janusz Dąbrowski,
Zofia Guzowska,
Marek Jasiewicz,
Stanisław Jucha,
Adam Kornak ,
Marian Kozłowski,
Antoni Lotycz,
Janusz Moskwa,
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz,
Mariusz Mituś,
Zbigniew Możdżeń,
Adam Podgórecki,
Marek Słota,
Jacek Słysz,
Władysław Sowa,
Wacław Spiradek,
Zbigniew Stylski,
Eugeniusz Turek,
Zenon Wajda,
Piotr Warzecha,
Robert Wiśniewski,
Andrzej Wyczawski,
Hubert ŻakJarosław - Sport, oświata

Jarosław to także prężny ośrodek sportowy. Odbywają się międzynarodowe turnieje i imprezy sportowe. W styczniu rozgrywany jest Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet im. Leszka Gduli z udziałem najlepszych zespołów europejskich, w czerwcu Turniej Koszykówki Ulicznej "Streetball", w sierpniu - Turniej Plażowej Piłki Siatkowej oraz Otwarte Mistrzostwa Jarosławia w Pływaniu. We wrześniu wielką atrakcją jest Regionalny Maraton Kajakowy rzeką San na trasie z Przemyśla do Jarosławia. Na zakończenie roku przypada Halowy Turniejem Piłki Nożnej Seniorów im. Mariana Lotycza. Ponadto organizowane sa turnieje Służb Mundurowych, które odbywają się dwa razy do roku w piłce nożnej. Kluby działające w Jarosławiu poszczycić się mogą dużymi sukcesami: m.in. JKS Jarosław - I liga Piłki Ręcznej Kobiet, ZNICZ Jarosław - II liga koszykówki czy PKS KOLPING Jarosław - II liga męska tenisa stołowego, "Start" Jarosław -szermierka, zdobywca mistrzostwa Polski w szpadzie.

* * * * * *
Jarosław bogaty jest w infrastrukturę oświatową. Funkcjonuje 8 przedszkoli (w tym jedno niepubliczne), 5 gimnazjów (1 niepubliczne), 9 szkół podstawowych (1 niepubliczna), 9 szkół średnich i 2 wyższe uczelnie.

* * * * * *
W trosce o młodzież pracującą mieszkającą w regionie Jarosławskim od 4 lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu znalazł siedzibę zamiejscowy punkt dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej wydziału Marketingu i Zarządzania. Na studiach zaocznych obecnie kształci się około 450 studentów. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców związanych zawodowo z Politechniką Rzeszowską oraz innymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Program studiów jest bardzo bogaty, dostosowany do potrzeb współczesnego rynku.

Kandydatów przyjmuje się na zasadzie postępowania kwalifikacyjnego polegającego na konkursie świadectw.
W styczniu 1999 roku uruchomione zostały w Jarosławiu uzupełniające studia magisterskie o tym samym profilu.

* * * * * *
W Jarosławiu powołana została Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Studenci PWSZ uzyskują wiedzę ekonomiczną w zakresie mikro i makroekonomii, finansów, rachunkowości, analizy ekonomicznej, zarządzania i marketingu, wzbogaconą elementami nauk humanistycznych i społecznych, filozofii, socjologii, historii gospodarczej i geografii. W programie studiów uwzględniono również prawo handlowe i gospodarcze, zastosowanie metod ilościowych w ekonomii oraz informatykę. Szczególną uwagę zwrócono na znajomość, wśród przyszłych absolwentów PWSZ, języków obcych. Absolwenci PWSZ uzyskują stopień licencjata.

Studia w PWZS w Jarosławiu odbywają się na specjalnościach: rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, hotelarstwo i gospodarka turystyczna, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. W ciągu siedmiu semestrów studenci realizują wspólny program nauczania, obejmujący łącznie 900 godzin wykładów i 1050 godzin ćwiczeń. Od IV semestru wprowadzony jest program specjalistyczny.

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci PWSZ mogą kontynuować studia na poziomie magisterskim w dowolnej uczelni.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65