Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (87) / 2000

Strona 16

Konkurs

 

Zdjęcia przedstawiają migawki z różnych spotkań kulturalnych organizowanych w naszym mieście. Prosimy o podanie nazwy imprezy i jednego z jej organizatorów.

Odpowiedzi należy przesyłać do 30 kwietnia br. na adres redakcji. Wśród osób, które prawidłowo określą 5 zdjęć zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65