Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (82) / 1999

Strona 1

Nadzwyczajna sesja
Rady Miasta 4.10.1999 r.

 

Przemówienie Burmistrza

Chciałbym naszkicować problemy i zadania, jakie czekają Radę Miasta, przyszły Zarząd oraz pracowników Urzędu. Jednym z najpilniejszych zadań jest przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz pozyskanie niemałych środków na budowę obwodnicy. Opracowywana obecnie dokumentacja wymaga współpracy z Zarządem Powiatu oraz Gminami Jarosławia i Pawłosiowa.

Następne zadanie, które wymaga przyśpieszenia i pozyskania środków to kryty basen, którego koncepcja budowy jest ukończona, a przybliżony koszt budowy wynosi około 10 mln zł. Niemniej ważnym zadaniem jest budownictwo mieszkaniowe komunalne, jak również wspieranie budownictwa mieszkaniowego w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz budownictwo realizowane przez małe spółdzielnie.

Słuszne jest rozwijanie idei miast partnerskich poprzez pozyskiwanie nowych partnerów z Ukrainy, Czech, Mołdawii, Rumunii, Austrii i Włoch, która jest ważnym argumentem w możliwościach pozyskania środków z funduszy europejskich. Należy rozważyć możliwość poprawy wizerunku miasta przez realizację programu "Bezpieczne miasto". Nie można zapomnieć o pracy Urzędu ku zadowoleniu lokalnej społeczności. W ocenie pracy poszczególnych pracowników liczyć się będzie tylko fachowość i rzetelność, a nie sympatie i poglądy.

Myślę, że powinniśmy wspierać rozwój szkolnictwa wyższego w Jarosławiu, który przyczynia się do zwiększenia miejsc pracy na terenie miasta oraz umożliwia młodzieży z okolicznych miejscowości podnoszenie kwalifikacji.
Po dwóch miesiącach od tragicznej śmierci mgr inż. Jerzego Matusza Rada Miasta dokonała wyboru nowego Burmistrza Miasta Jarosławia w osobie mgr Jana Gilowskiego.
Po dwóch miesiącach od tragicznej śmierci mgr inż. Jerzego Matusza Rada Miasta dokonała wyboru nowego Burmistrza Miasta Jarosławia w osobie mgr Jana Gilowskiego.
Skład Rady Miasta został poszerzony o nowego członka mgr Mariusza Mitusia.
Skład Rady Miasta został poszerzony o nowego członka mgr Mariusza Mitusia.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65