Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (82) / 1999

Strona 2.1

Obchody Dnia Sybiraka

 

Bardzo uroczysty charakter miały obchody Dnia Sybiraka w naszym mieście połączone z 10-leciem działalności oddziału wojewódzkiego z siedzibą w Jarosławiu. Program obchodów zainaugurowała Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Edwarda Frankowskiego w kościele pw. Trójcy Świętej. Następnie uczestnicy uroczystości: Sybiracy i ich rodziny, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz delegacje środowisk pracowniczych przemaszerowali ulicami miasta na Stary Cmentarz. Tam, przy symbolicznej mogile Sybiraków odbyły się modlitwy za zamarłych "na nieludzkiej ziemi" oraz żołnierski apel poległych.

W Wojskowym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie, na którym wręczono Honorowe Odznaki Sybiraka i plakietki. Należy podkreślić, że osobą, która od samego początku integruje b. Sybiraków z dawnego województwa przemyskiego, prowadzi pracę organizatorską związaną ze Statutem Związku jest powszechnie znana i szanowana w naszym środowisku p. Zofia Garczyńska.

Tekst i foto: Henryk Grymuza Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystej liturgii w kościele OO. Franciszkanów - Reformatów.

 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65