Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (76) / 1999

Strona 10
Składy osobowe stałych komisji Rady Miasta

Komisja Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego

 1. Marek Jasiewicz - Przewodniczący
 2. Hubert Żak
 3. Piotr Warzecha
 4. Henryk Babiś
 5. Janusz Moskwa
 6. Piotr Balicki
 7. Jacek KotliŃski
 8. Piotr Ostrowski
 9. Anna SierpiŃska
 10. Wacław Zeman
Komisja Rewizyjna

 1. Stanisław Jucha - Przewodniczący
 2. Janusz Bochenek
 3. Zofia Guzowska
 4. Wacław Spiradek
 5. Władysław Sowa
Komisja Budżetowa:

 1. Jarosław Pagacz - Przewodniczący
 2. Janusz Bochenek
 3. Piotr Warzecha
 4. Zenon Wajda
 5. Eugeniusz Turek
 6. Andrzej Wyczawski
 7. Elżbieta Ćwierz-Superson
 8. Marek Jasiewicz
 9. Stanisław Jucha
 10. Józefa BaŁuch
 11. Barbara Bernatowicz-Wisz
 12. Antoni Cwynar
 13. Jacek JamrÓz
 14. Bogusław Kolhman
 15. Alicja Pelc
 16. Przemysław Pietrzyk
 17. Teresa Sanakiewicz
 18. Krystyna Wojtowicz
Komisja d.s Gospodarki Miejskiej

 1. Janusz Bochenek - Przewodniczący
 2. Eugeniusz Turek
 3. Marian Kozłowski
 4. Piotr Warzecha
 5. Adam Podgórecki
 6. Marek Słota
 7. Stanisław Babinetz
 8. Janusz Moskwa
 9. Adam Kornak
 10. Zbigniew Możdżeń
 11. Władysław Sowa
 12. Stanisław Jucha
 13. Tomasz Bil
 14. Tadeusz Chrzan
 15. Jerzy Dubik
 16. Wiesław Grochala
 17. Zbigniew Guzowski
 18. Marian Kubach
 19. Edward Mokrzycki
 20. Paweł Niemkiewicz
 21. Mieczysław Niezgoda
 22. Maria RÓŻak
 23. Grażyna Strzelec
 24. Stanisław Zasowski
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Naturalnego:

 1. Hubert Żak - Przewodniczący
 2. Małgorzata Dankiewicz
 3. Marian Kozłowski
 4. Witold Garczyński
 5. Stanisław Sobocki
 6. Janusz Szkodny
 7. Zbigniew Stylski
 8. Jacek Słysz
 9. Zofia BiaŁowĄs - Potok
 10. Barbara Chudzik
 11. Ewa GÓrska
 12. Władysław Jaworski
 13. Mariusz MituŚ
 14. Zofia Rydz
 15. Jerzy Słota
 16. Irena StĘchŁy
Komisja Rozwoju Miasta:

 1. Marek Słota
 2. Stanisław Babinetz
 3. Zenon Wajda
 4. Jacek Słysz
 5. Adam Kornak
 6. Zbigniew Możdżeń
 7. Zofia Guzowska
 8. Małgorzata Dankiewicz
 9. Jagoda BesiŃska
 10. Tomasz Bil
 11. Edward Guziewicz
 12. Danuta Lasek
 13. Adam Nowak
 14. Romuald Ostrowski
 15. Krystyna PaŁys
 16. Bronisław Wieliczko
 17. Dariusz Woźniak
Komisja Oświaty:

 1. Elżbieta Ćwierz - Superson - Przewodniczący
 2. Adam Podgórecki
 3. Antoni Lotycz
 4. Marek Jasiewicz
 5. Jarosław Pagacz
 6. Zofia Guzowska
 7. Janusz Moskwa
 8. Wacław Spiradek
 9. Urszula Biegajska
 10. Andrzej Ćwierz
 11. Maria DziaduŚ
 12. Roman Fedan
 13. Teresa JasiŃska
 14. Halina Kic
 15. Tomasz Kulesza
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji:

 1. Marian Kozłowski -Przewodniczący
 2. Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz
 3. Adam Podgórecki
 4. Marek Słota
 5. Zenon Wajda
 6. Andrzej Wyczawski
 7. Elżbieta Ćwierz-Superson
 8. Zbigniew Stylski
 9. Henryk Babiś
 10. Wacław Spiradek
 11. Zbigniew Możdżeń
 12. Zofia BieŃkowska
 13. Tadeusz Bogdanowicz
 14. Jerzy Czechowicz
 15. Dariusz Drozd
 16. Andrzej Dryla
 17. Joanna Kociuba
 18. Paweł KozioŁ
 19. Stanisław Lenar
 20. Renata Osiowy
 21. Arkadiusz ParyŁa
 22. Wiesław Turczynowski
Komisja d.s Rodziny:

 1. Antoni Lotycz - Przewodniczący
 2. Janusz Bochenek
 3. Małgorzata Dankiewicz
 4. Janusz Dąbrowski
 5. Zenon Wajda
 6. Kazimierz HoŁyszko
 7. Edyta Kisiel
 8. Mariusz MituŚ
 9. Alicja Pelc
 10. Teresa Wrucha
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65