Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (76) / 1999

Strona 13
Nowa idea świętowania Roku Dwutysięcznego w Jarosławiu
Jak Jarosław i Jarosławianie mają przywitać i uczcić zbliżający się rok 2000?

Odpowiedź na to pytanie było głównym celem spotkania, które odbyło się 8 kwietnia br. w Sali Narad Urzędu Miasta. Z zaproszenia Burmistrza skorzystali politycy, dyrektorzy placówek kulturalnych, przedstawiciele władz kościelnych, powiatu, służb mundurowych oraz organizacji społecznych działających w naszym mieście.
Przedstawiono kilka ciekawych pomysłów, które mogłyby być włączone w program obchodów roku 2000. Wiceurmistrz Robert Wiśniewski podkreślił potrzebę przygotowania dokładnego kalendarza imprez, by uniknąć nakładania się ważnych uroczystości w jednym czasie, wskazał również na podniesienie tym samym prestiżu imprez. Wielu uczestników podkreślało potrzebę koordynacji wszystkich przedsięwzięć w naszym mieście.
Na nadchodzący rok planowane są liczne wydarzenia kulturalne i duchowe. Kościół Katolicki rozpocznie obchody Roku Dwutysięcznego już podczas Bożego Narodzenia, przedstawiciele Kościoła Grekokatolickiego potwierdzili plany zorganizowania głównych uroczystości religijnych związanych z milenium w naszym mieście w sierpniu 2000 r.
Dowódca Garnizonu Jarosław zaproponował opracowanie okolicznościowego znaku firmowego, którym oznaczone byłyby wszystkie imprezy związane z milenium. Wicestarosta Janusz Kołakowski pragnie przeprowadzić ulicami miasta barwny korowód pokazujący historię od czasów narodzin Jezusa do dnia dzisiejszego.
Przygotowywane jest również wydanie kilku pozycji wydawniczych dotyczących Ziemi Jarosławskiej m.in. Albumu Fotograficznego "Jarosław - oblicze miasta" oraz przewodnik po Jarosławiu i okolicach.
Wszyscy obecni wyrazili gotowość przygotowania odpowiedniej oprawy tych uroczystości. Podkreślona została również sprawa współpracy pomiędzy władzami miasta i powiatu. Ks. Dziekan Kustra wskazał na potrzebę odbudowania i wypełnienia na nowo terminu "Ziemia Jarosławska".
Kolejne podobne spotkanie, z przygotowanymi pomysłami ma odbyć się już po wizycie Jana Pawła II w Polsce. Wtedy będzie już znany w przybliżeniu program uroczystości kościelnych, a instytucje kultury będą mogły przygotować dokładne propozycje. Nie bez znaczenia przy ustalaniu tego kalendarium będą imprezy na dobre zakorzenione już w Jarosławiu.
Wszystkich czytelników Biuletynu Informacyjnego zapraszam do kierowania na adres Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki własnych propozycji dotyczących zbliżającego się roku.
Czekamy również na Państwa w Internecie pod adresem www.jaroslaw.pl.
Możecie tam Państwo przeczytać informacje z obecnego oraz poprzednich Biuletynów Informacyjnych a także znaleźć wiele ciekawych wiadomości dotyczących naszego miasta.

Czekam na Państwa opinie
Bartosz Kłoda kultura@jaroslaw.pl

Szczepienia zapobiegające wirusowemu zapaleniu wątroby
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej przy współpracy z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno - Epidemiologicznymi zainicjowało w całej Polsce program edukacyjny pt. "Zapobieganie WZW typu B".
Celem programu jest ograniczenie występowania zakażeń i zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B (tzw. wszczepienną żółtaczkę zakaźną) poprzez szczepienia ochronne.
WZW typu B jest dużym zagrożeniem dla zdrowia, zwłaszcza dzieci i osób młodych, a szczepienia ochronne w znacznym stopniu oraniczają zakażenia i ciężkie następstwa choroby. Akcja szczepień kierowana jest do osób, które nie podlegają szczepieniom obowiązkowym.
Podstawowe szczepienie składa się z trzech dawek. Pierwszą dawkę podaje się w wybranym dniu, drugą miesiąc później, trzecią po upływie sześciu miesięcy od podania pierwszej dawki.
Szczepienia wykonywane są bezpłatnie, natomiast Państwo poniesiecie tylko koszt zakupu szczepionki po cenie hurtowej. Cena obejmuje szczepionkę wraz ze strzykawką i igłą.
Cena szczepionki dzieci do lat 15 - I dawka 36 zł.
Cena szczepionki powyżej 15 r.ż. - I dawka 40 zł.
Istnieje możliwość zakupu szczepionki w 2-3 ratach.
W ubiegłym roku w naszym regionie w czasie trwania akcji zaszczepiono ponad 15 tysięcy dzieci i młodzieży. W całej Polsce 450 tysięcy. W bieżącym roku program będzie kontynuowany!
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w szkole, przychodni, ośrodku zdrowia i Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, tel. 621 - 2518.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65