Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (73) / 1999

Strona 16.1
Na zdjęciu Konserwator p. Roman Dawidziak na tle odrestaurowanego portalu | Fot. Czesław Dziaduś
Na zdjęciu Konserwator p. Roman Dawidziak na tle odrestaurowanego portalu
Fot. Czesław Dziaduś

Poświęcenie zabytkowego portalu

 

Dawne Opactwo Sióstr Benedyktynek mieszczące obecnie w swych murach Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke, w dniu 14.12.1998 r. było miejscem uroczystego poświęcenia zabytkowego portalu zdobiącego wejście do Kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa. Poświęcenia starannie odnowionego w ostatnim czasie zabytku dokonał Metropolita Przemyski Arcybiskup Józef Michalik, który wcześniej w asyście księży jarosławskich przewodniczył uroczystej koncelebrze. Niecodzienne wydarzenie zaszczycili swoją obecnością między innymi: Poseł Andrzej Zapałowski, ówczesny Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu Józef Wota, Wojewódzki Konserwator Zabytków Marek Gosztyła, Burmistrz Miasta Jarosławia Jerzy Matusz oraz Zastępcy Burmistrza Robert Wiśniewski i Zbigniew Piskorz.

Przebieg skomplikowanych prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych przedstawił ich wykonawca, znany rzeszowski konserwator dzieł sztuki Roman Dawidziak, właściciel Firmy "Ars Restauro". Pochodzący z 1622 roku niezwykle cenny portal jest wysokiej klasy zabytkiem sztuki kamieniarskiej. Szczególne wrażenie wywierają niezwykle kunsztowne elementy ozdobne zabytku w postaci kolumn opasanych koronami z liści akantu, masek lwów, geniusza śmierci, uskrzydlonych kobiet trzymających w rękach wianki, czy postaci aniołów. Bardzo ważnym elementem portalu jest tablica fundacyjna z łacińskim napisem przekazującym tytuł Kościoła, imię fundatorki (Anna z Kostków Ostrogska) i rok fundacji (MDCXXII).

Wszystkim którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do uratowania tego do niedawna mocno zagrożonego dzieła sztuki kamieniarskiej, serdeczne podziękowanie złożył gospodarz obiektu Dyrektor OKiFCh Ks. Franciszek Rząsa.

Zbigniew Zięba

 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65